Kaupunginhallituksen konsernijaosto, kokous 22.6.2021

§ 74 Tiedoksi merkittävät asiat 

TRE:407/00.01.03/2021

Perustelut

1) Kaupungin asuntoyhtiöiden ja kaupunkitaustaisten asuntosäätiöiden toimitusjohtajien kirjeen ”Kohtuuhintaisen asumisen varmistaminen Tampereella” -valmistelutilanne

2) Tampereen yliopiston konsistori on 15.6.2021 pitämässään kokouksessa valinnut yliopiston hallituksen nimityskomiteaan seuraavat henkilöt: toimitusjohtaja Jaakko Hirvola/Teknologiateollisuus, temaattinen suurlähettiläs Päivi Sillanaukee/ulkoministeriö, konsernijohtaja Juha Yli-Rajala/Tampereen kaupunki, professori Mari Hatavara, pj, yliopistonlehtori Kirsi Lumme-Sandt ja tekniikan ylioppilas Mikko Kauhanen. Nimityskomitean sihteeriksi valittiin kehittämispäällikkö Taina Sylvander.

Päätösehdotus oli

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)