Kaupunginhallituksen konsernijaosto, kokous 22.6.2021

§ 62 Vilusen Rinne Oy:n omistajastrategian muuttaminen (Salassa pidettävä)

JulkL (621/1999) 24.1 §:n 17-kohta