Kaupunginhallituksen konsernijaosto, kokous 22.9.2020

§ 79 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

Perustelut

Järjestetty sähköinen kokous yhtäläisin näkö- ja ääniyhteyksin kuntalain 99 §:n ja Tampereen kaupungin hallintosäännön 120 §:n mukaan Selman kokoustyötilalla ja Teams- kokouksella.

Päätösehdotus oli

Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Kokouskäsittely
Konsernijaosto myönsi läsnäolo- ja puheoikeuden tämän kokouksen ajaksi rahoituspäällikkö Janne Saloselle, controller Sami Suojaselle ja controller Ville Taivassalolle.

Puheenjohtajan ehdotuksesta 83 §:n asian kohdat päätettiin käsitellä järjestyksessä 5), 3), 4), 2), 1) ja 6).

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)