Kaupunginhallituksen konsernijaosto, kokous 22.9.2020

Lataa  Kuuntele 

§ 81 Tampereen Vesi Liikelaitoksen toimenpiteet sisäisen tarkastuksen hankintatoimintaa koskevan raportin johdosta 

TRE:1305/00.05.01/2020

Valmistelija

  • Vuojolainen Arto, Liiketoiminta- ja rahoitusjohtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Liiketoiminta- ja rahoitusjohtaja Arto Vuojolainen, puh. 050 345 1397, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Kaupunginlakimies Jouko Aarnio, puh. 040 514 4884, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Konsernijaosto velvoitti 18.2.2020 § 14 Tampereen Vesi Liikelaitoksen johtokuntaa ryhtymään toimiin hankintatoimen järjestämiseksi asianmukaisella ja sisäisen tarkastuksen raportin havainnot korjaavalla tavalla. Talven, kevään ja kesän aikana liikelaitoksessa on selvitetty kahden viime vuoden hankinnat, luotu hankintastrategia samoin kuin hankintojen kehittämisohjelma. Hankinnoista on nyt saatavilla huomattavasti enemmän tietoa kuin aiemmin. Lisäksi henkilöstöä on koulutettu. Koulutuksiin on ollut pakko osallistua. Liikelaitokseen on palkattu hankintapäällikkö, joka aloitti työnsä elokuussa 2020.

Sisäisen tarkastuksen 1.9.2020 antaman tilanneselvityksen mukaan suunnitellut ja toteutetut toimenpiteet ovat tyydyttävällä tasolla. Vuoden alun punainen liikennevalo on vaihtunut keltaiseksi. Suositusten toteutus on kesken ja työtä on edelleen mm. hankintatoimen riskien arvioimisessa ja tunnistamisessa, tiedon seurannan kehittämisessä sekä hankintapäällikön oikeuksien ja vastuiden määrittelyssä.

Tampereen Vesi Liikelaitoksen johtokunta on Tuomi Logistiikka Oy:n toteuttaman kilpailutuksen jälkeen valinnut Skanska Infra Oy:n Kaupinojan vedenpuhdistuslaitoksen saneerauksen lopputöiden urakoitsijaksi. Tarjouksia urakan toteutuksesta tuli vain yksi. Hankinnan arvonlisäveroton arvo on 2,6 milj. euroa. Loppu-urakan suunnitelleen Ramboll Finland Oy:n arvio oli noin 0,5 milj. euroa enemmän.

Vedenpuhdistuslaitoksen saneerauksen lopputöiden suunnitteluvaihe on päättynyt ja urakointi on alkamassa mahdollisimman pian. Urakan on määrä valmistua lokakuussa 2021 ja laitoksen olla täydessä tuotantovalmiudessa vuoden 2021 loppuun mennessä.

Lopputöiden muut kilpailutukset:

  • Rakennusaikaisen suunnittelun voitti Afry Oy (ent. Pöyry). Aikaisempi suunnittelija oli Ramboll Finland Oy.
  • Automaatiourakan toteuttaa tamperelainen Insta Automation Oy.
  • Valvonta- ja rakennuttajakonsultin kilpailutuksen voitti tamperelainen A-insinöörit Rakennuttaminen Oy, aiemmin tehtävää hoiti Ramboll Finland Oy.
  • Rakennusurakan riskienhallintasuunnitelman tekee A-insinöörit Rakennuttaminen Oy.


Tampereen Vesi Liikelaitoksen tehtävänä on toteuttaa Tampereen kaupungin tulevaa vedenhankintaa koskeva selvitys. Työ on käynnissä ja sitä tekee Afry Oy. Selvitys tarkastelee kaupungin vedenhankintaa toimitusvarmuuden, vedenlaadun, ympäristövaikutusten ja taloudellisuuden näkökulmista. Selvitys valmistuu syyskuun loppuun mennessä ja sen tulokset ovat konsernijaoston käytössä lokakuun kokouksessa.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Yli-Rajala Juha, Konsernijohtaja

Tampereen Vesi Liikelaitoksen toimenpiteet sisäisen tarkastuksen hankintatoimintaa koskevan raportin johdosta merkitään tiedoksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Arto Vuojolainen, Sami Suojanen, sisäinen tarkastus

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)