Kaupunginhallituksen konsernijaosto, kokous 23.1.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 2 Pöytäkirjan tarkastus 

Perustelut

Pöytäkirja on tarkastettavana viimeistään maanantaina 29.1.2018.

Päätösehdotus oli

Pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Merve Caglayan ja Anne Liimola (varalle Anneli Taina ja Ilpo Sirniö).

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhalti-jayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)