Kaupunginhallituksen konsernijaosto, kokous 23.1.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 9 Tiedoksi merkittävät asiat 

TRE:408/00.04.01/2018

Valmistelijan yhteystiedot

Controller Annina Nääppä, puh. 040 749 3590, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Kaupunginlakimies Jouko Aarnio, puh. 040 514 4884, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

1) Merkitään tiedoksi tilannekatsaus tytäryhteisöjen hallitusjäsenten valintaprosessiin kevään 2018 osalta.

2) Merkitään tiedoksi tilannekatsaus suunnitelmissa olevaan Boardman Oy:n valmistelemaan Omistajat, hallitus ja johto -päätöksentekoketjun arviointiin valitussa yhtiössä. Keskustellaan projektista ja päätetään toimeksiantoon valittavasta tytäryhteisöstä sekä projektin etenemisestä ja aikataulusta.

3) Konsernijohtaja Juha Yli-Rajala ilmoitti konsernijaostolle, että Sisä-Suomen poliisilaitoksen talousrikostutkintayksikössä on aloitettu esitutkinta, joka koskee Tampereen kaupungin Kotilinnasäätiölle vuokraamaa tonttia Muotialantiellä ja siihen liittyviä tapahtumia.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Juha Yli-Rajala, Konsernijohtaja

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhalti-jayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)