Kaupunginhallituksen konsernijaosto, kokous 23.3.2021

§ 22 Liikelaitoksille ja tytäryhteisöille asetettujen toiminnan tavoitteiden toteutuminen vuonna 2020 

TRE:1857/00.01.03/2021

Valmistelija

  • Vuojolainen Arto, Liiketoiminta- ja rahoitusjohtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Controller Sami Suojanen, puh. 040 801 6656, controller Ville Taivassalo, puh. 041 730 5437 ja rahoituspäällikkö Janne Salonen, puh. 040 560 0702, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Kaupunginlakimies Jouko Aarnio, puh. 040 514 4884, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Tampereen kaupunginvaltuusto asetti kaupungin liikelaitoksille sekä tytäryhteisöille toiminnan tavoitteet koskien vuotta 2020 kaupungin talousarvion hyväksymisen yhteydessä 18.11.2019 § 178.

Kahdelle liikelaitokselle eli Tampereen Kaupunkiliikenne Liikelaitokselle ja Tampereen Vesi Liikelaitokselle asetettiin yhteensä kymmenen liikelaitoskohtaista toiminnallista tavoitetta. Asetetut tavoitteet ovat liikelaitoksia sitovia. Tytäryhtiöille ja -yhteisöille asetettiin samassa yhteydessä toiminnallisia tavoitteita 96 kappaletta, jotka tuovat esiin pääomistajan tahdon ja ohjaavat omistajan edustajien toimintaa muun muassa hallituksessa ja yhtiökokouksessa. Tavoitteet olivat luonteeltaan taloudellisia ja kehityshankkeiden etenemistä seuraavia. Nämä tavoitteet eivät ole kuitenkaan sitovia.

Liikelaitokset raportoivat vuoden 2020 aikana toiminnan tavoitteiden toteutumisesta tammi-elokuun toteutumatilanteen mukaan. Tavoitteiden lopullisesta toteutumisesta liikelaitokset raportoivat tammi-helmikuussa 2021. Koko kaupungin (sisältäen myös liikelaitokset ja tytäryhteisöt) toiminnallisten tavoitteiden lopulliset toteumatiedot esitetään kaupungin tilinpäätöksessä.

Liikelaitoksille asetetuista toiminnan tavoitteista saavutettiin suurin osa joko kokonaan tai osittain. Kymmenestä tavoitteesta vuoden loppuun mennessä seitsemän toteutui kokonaan ja yksi tavoite toteutui osittain. Kaksi tavoitetta jäi toteutumatta.

Tytäryhteisöt raportoivat tavoitteiden toteutumisesta ainoastaan tilinpäätökseen tammi-helmikuussa 2021. Tytäryhteisöille asetetuista 96 tavoitteesta toteutui 55 tavoitetta ja 34 tavoitetta jäi toteutumatta. Seitsemän tavoitetta toteutui osittain. Kokonaisuutena tytäryhteisöille asetetuista tavoitteista toteutui kokonaan tai osittain lähes 65 prosenttia.

Maailmanlaajuinen koronapandemia vaikutti merkittävästi myös osaan Tampereen kaupungin liikelaitoksista ja tytäryhtiöistä. Koronan vaikutukset näkyivät konkreettisesti erityisesti liikkumista, matkailua ja tapahtumia koskevien liiketoimintojen kohdalla ja näkyvät vuoden 2020 toiminnan tavoitteiden toteutumisessa. Raskaimmin tilanteesta ovat kärsineet Tampereen Särkänniemi Oy ja Tampere-talo Oy. Vastaavasti Tullinkulman Työterveys Oy on hyötynyt taloudellisesti koronatestauksen mukanaan tuomasta kannattavasta liiketoiminnasta.  

Toiminnallisten tavoitteiden raportointitiedot on esitetty liitteissä.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Yli-Rajala Juha, Konsernijohtaja

Liikelaitoksille ja tytäryhteisöille asetettujen toiminnan tavoitteiden toteutuminen vuonna 2020 merkitään tiedoksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Arto Vuojolainen, Sami Suojanen, Ville Taivassalo, Janne Salonen, Tapio Ritala

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)