Kaupunginhallituksen konsernijaosto, kokous 23.3.2021

§ 28 Selvitys Tuomi Logistiikka Oy:n ja Kanta Logistiikka Oy:n yhdistymisestä (Salassa pidettävä)

JulkL (621/1999) 24.1 §:n 17- ja 20-kohta