Kaupunginhallituksen konsernijaosto, kokous 23.3.2021

§ 33 Tiedoksi merkittävät asiat 

TRE:407/00.01.03/2021

Valmistelija

  • Vuojolainen Arto, Liiketoiminta- ja rahoitusjohtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Controller Sami Suojanen, puh. 040 801 6656, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Kaupunginlakimies Jouko Aarnio, puh. 040 514 4884, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

1) Tilannekatsaus Hiedanrannan Kehitys Oy:n toimintaan ja talouteen (hallituksen pj Mika Pekkinen ja tj. Mikko Leinonen)

2) Tilannekatsaus YH-Kodit Oy toimintaan ja talouteen (tj. Janne Tuominen)

Päätösehdotus oli

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Kokouskäsittely

Konsernijaosto myönsi läsnäolo-​ ja puheoikeuden Hiedanrannan kehitys Oy:n toimitusjohtaja Mikko Leinoselle ja Tampereen Sähkölaitos Oy:n toimitusjohtaja Mika Pekkiselle 

He olivat läsnä asiantuntijoina kokouksessa tämän asian kohdan 1) käsittelyn ajan ja poistuivat ennen päätöksentekoa kohdan 1) käsittelyn jälkeen.

Konsernijaosto myönsi läsnäolo-​ ja puheoikeuden YH-Kodit Oy:n toimitusjohtaja Janne Tuomiselle.

Hän oli läsnä asiantuntijana kokouksessa tämän asian kohdan 2) käsittelyn ajan ja poistui ennen päätöksentekoa kohdan 2) käsittelyn jälkeen.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)