Kaupunginhallituksen konsernijaosto, kokous 23.6.2020

§ 57 Pöytäkirjan tarkastus 

Perustelut

Pöytäkirja on tarkastettavana ja sähköisesti allekirjoitettavana viimeistään 29.06.2020.

Päätösehdotus oli

Pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Reeta Ahonen ja Merve Caglayan (varalle Ilkka Sasi ja Sinikka Torkkola).

Kokouskäsittely
Puheenjohtaja Kalervo Kummolan ollessa poissa kokouksesta, varapuheenjohtaja Pekka Salmi toimi asian aikana kokouksen puheenjohtajana.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)