Kaupunginhallituksen konsernijaosto, kokous 23.6.2020

§ 59 Tampereen Vesi Liikelaitoksen toimenpiteet sisäisen tarkastuksen hankintatoimintaa koskevan raportin johdosta 

TRE:1305/00.05.01/2020

Valmistelija

  • Vuojolainen Arto, Liiketoiminta- ja rahoitusjohtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Liiketoiminta- ja rahoitusjohtaja Arto Vuojolainen, puh. 050 345 1397, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Kaupunginlakimies Jouko Aarnio, puh. 040 514 4884, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Kaupunginhallituksen konsernijaosto käsitteli Tampereen Vesi Liikelaitoksen hankintatoiminnasta tehtyä sisäisen tarkastuksen raporttia kokouksessaan 18.2.2020. Liikelaitoksen johtokuntaa velvoitettiin ryhtymään toimiin hankintatoiminnan järjestämiseksi asianmukaisella tavalla sekä raportoimaan konsernijaostolle tehdystä kehitystyöstä neljännesvuosittain. Konsernijaosto kuuli kokouksessaan 5.5.2020 johtokunnan puheenjohtajaa ja liikelaitoksen toimitusjohtajaa toimenpiteistä, joihin he olivat talven ja kevään aikana ryhtyneet. Toimenpiteet merkittiin tiedoksi. Konsernijaosto käsitteli liikelaitoksessa tehtyjä toimenpiteitä myös kokouksessaan 26.5.2020. Toimenpiteet merkittiin tiedoksi. Kokousten välissä liikelaitoksen johtokunnan puheenjohtaja on lisäksi toimittanut väliaikatietoa toimenpiteiden etenemisestä. 

Liikelaitos on vahvistanut organisaatiotaan valitsemalla uuden teknisen johtajan. Hankintapäällikön rekrytointi pyritään tekemään siten, että hän aloittaisi elokuun alussa.

Toimitusjohtajalta saatu tiivistelmäraportti hankintatoimintaa kehittävien toimenpiteiden tilasta on liitteenä. Tampereen Vesi Liikelaitoksen johtokunnan puheenjohtaja ja toimitusjohtaja kertovat kokouksessa toimenpiteistä ja niiden etenemisestä tarkemmin. Liikelaitoksen johtokunta käsittelee tehtyjä toimenpiteitä kokouksessaan 23.6.2020.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Yli-Rajala Juha, Konsernijohtaja

Tampereen Vesi Liikelaitoksen toimenpiteet sisäisen tarkastuksen hankintatoimintaa koskevan raportin johdosta merkitään tiedoksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Kokouskäsittely

Konsernijaosto myönsi läsnäolo- ja puheoikeuden Tampereen Vesi Liikelaitoksen toimitusjohtaja Petri Jokelalle ja johtokunnan puheenjohtaja Esa Kanervalle. He olivat asiantuntijoina läsnä kokouksessa asian käsittelyn aikana ja poistuivat ennen päätöksentekoa.

Tiedoksi

Arto Vuojolainen, Sami Suojanen, sisäinen tarkastus

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)