Kaupunginhallituksen konsernijaosto, kokous 23.6.2020

§ 62 Tiedoksi merkittävät asiat 

TRE:215/00.04.01/2020

Valmistelija

  • Vuojolainen Arto, Liiketoiminta- ja rahoitusjohtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Controller Sami Suojanen, puh. 040 801 6656, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Kaupunginlakimies Jouko Aarnio, puh. 040 514 4884, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

1. Ajankohtaiskatsaus Tampereen Messu- ja urheilukeskus Oy:n toimintaan ja talouteen. Toimitusjohtaja Hannu Vähätalo esittää katsauksen.

2. Ajankohtaiskatsaus Pirkanmaan Jätehuolto Oy:n toimintaan ja talouteen. Hallituksen puheenjohtaja Henri Backman ja toimitusjohtaja Harri Kallio esittävät katsauksen.

3. Kaupunginhallituksen konsernijaoston kevään 2020 itsearviointikysely on valmistunut. Keskustellaan itsearviointikyselyn vastauksista ja työskentelyn kehittämisestä.

Päätösehdotus oli

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Merkitään tiedoksi. Asian 3. kohta jätettiin pöydälle.

Kokouskäsittely

Konsernijaosto myönsi läsnäolo- ja puheoikeuden Tampereen Messu- ja urheilukeskus Oy:n toimitusjohtaja Hannu Vähätalolle ja hallituksen puheenjohtaja Jari Alannelle. He olivat asiantuntijoina läsnä kokouksessa asian 1. kohdan käsittelyn aikana ja poistuivat ennen päätöksentekoa 1. kohdan käsittelyn jälkeen.

Konsernijaosto myönsi läsnäolo- ja puheoikeuden Pirkanmaan Jätehuolto Oy:n toimitusjohtaja Harri Kalliolle ja hallituksen puheenjohtaja Henri Backmanille. He olivat asiantuntijoina läsnä kokouksessa asian 2. kohdan käsittelyn aikana ja poistuivat ennen päätöksenteko 2. kohdan käsittelyn jälkeen.

Ilpo Sirniö poistui kokouksesta asian 2. kohdan käsittelyn aikana.

Reeta Ahonen poistui kokouksesta asian 2. kohdan käsittelyn aikana.

Puheenjohtaja totesi, että keskustelun aikana oli ehdotettu 3. kohdan pöydällepanoa ja se oli saanut kannatusta. Puheenjohtaja tiedusteli, voidaanko asian 3. kohta yksimielisesti jättää pöydälle. Koska jaosto oli yksimielinen, asia jäi pöydälle.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)