Kaupunginhallituksen konsernijaosto, kokous 25.8.2020

§ 72 Tiedoksi merkittävät asiat 

TRE:215/00.04.01/2020

Valmistelija

  • Vuojolainen Arto, Liiketoiminta- ja rahoitusjohtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Controller Sami Suojanen, puh. 040 801 6656, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Kaupunginlakimies Jouko Aarnio, puh. 040 514 4884, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

1. Ajankohtaiskatsaus Tampereen Särkänniemi Oy:n toimintaan ja talouteen. Toimitusjohtaja Miikka Seppälä esittää katsauksen.

2. Kaupunginhallituksen konsernijaoston kevään 2020 itsearviointikysely on valmistunut. Keskustellaan itsearviointikyselyn vastauksista ja työskentelyn kehittämisestä.

Päätösehdotus oli

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Kokouskäsittely

Konsernijaosto myönsi läsnäolo- ja puheoikeuden Tampereen Särkänniemi Oy:n toimitusjohtaja Miikka Seppälälle. Hän saapui kokoukseen tämän asian kohdan 1) käsittelyn ajaksi ja poistui ennen päätöksentekoa kohdan 1) käsittelyn jälkeen.

Ilpo Sirniö poistui kokouksesta asian kohdan 1) käsittelyn aikana.

Reeta Ahonen poistui kokouksesta asian kohdan 1) käsittelyn aikana.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)