Kaupunginhallituksen konsernijaosto, kokous 25.8.2020

Lataa  Kuuntele 

§ 69 Toimenpidesuunnitelma kuntalain omistajaohjauksen ja konsernivalvonnan säännösten noudattamiseksi ja toimivuuden arvioimiseksi 

TRE:1307/00.05.01/2020

Valmistelija

  • Vuojolainen Arto, Liiketoiminta- ja rahoitusjohtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Liiketoiminta- ja rahoitusjohtaja Arto Vuojolainen, puh. 050 345 1397, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Kaupunginlakimies Jouko Aarnio, puh. 040 514 4884, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Sisäinen tarkastus suoritti vuoden 2019 lopulla tarkastuksen kuntalain omistajaohjauksen ja konsernivalvonnan säännösten noudattamisesta ja toimivuudesta. Konsernijaosto käsitteli ja merkitsi raportin tiedoksi kokouksessaan 18.2.2020 § 16. Sisäinen tarkastus on pyytänyt omistajaohjaukselta suunnitelmaa toimenpiteistä, joilla pyritään vastaamaan raportin suosituksiin ja toiminnan kehittämiseen. Tarkastusraportin havainnot ja suositukset sekä laadittu toimenpidesuunnitelma ovat luettavissa liitteistä.

Hallintosäännön mukaan konsernijaoston tehtävänä on nimetä hallitusten jäsenet eri yhteisöihin ja konsernijohto vastaa omistajaohjauksen ja konsernivalvonnan täytäntöönpanosta sekä sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan toimivuuden seurannasta liikelaitosten, tytäryhteisöjen ja soveltuvin osin säätiöiden osalta. Omistajaohjaus valmistelee asioita ja tuottaa informaatiota em. asioiden hoitamiseksi ja päättämiseksi.

Suositusten ja suunniteltujen toimenpiteiden keskeisimmät ajatukset liittyvät tytäryhteisöjen hallitusjäsenten nimitysprosessin kehittämiseen, konsernivalvonnan toimintamalliin liittyvien vastuiden kirkastamiseen ja dokumentaation kehittämiseen sekä laadun parantamiseen, sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan toimintatapakuvauksen laatimiseen tytäryhteisöille ja sen tiimoilta järjestettävään koulutukseen. Suurin osa toimenpiteistä on vielä suunnitelman asteella, mutta joitain asioita on myös ehditty jo toteuttaa. 

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Yli-Rajala Juha, Konsernijohtaja

Sisäisen tarkastuksen raportin R13/2019 Kuntalain omistajaohjauksen ja konsernivalvonnan säännösten noudattamisen ja toimivuuden arvioinnista pohjalta laadittu liitteenä oleva toimenpidesuunnitelma merkitään tiedoksi ja otetaan huomioon tulevassa toiminnassa.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Arto Vuojolainen, Janne Salonen, Sami Suojanen

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)