Kaupunginhallituksen konsernijaosto, kokous 26.10.2021

Lataa  Kuuntele 

§ 112 Omistajan ennakkokanta Finnpark Oy:n rakennejärjestelyihin 

TRE:7149/00.01.02/2021

Valmistelija

  • Vuojolainen Arto, Liiketoiminta- ja rahoitusjohtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Liiketoiminta- ja rahoitusjohtaja Arto Vuojolainen, puh. 050 345 1397, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Kaupunginlakimies Jouko Aarnio, puh. 040 514 4884, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Finnpark Oy on Tampereen kaupungin kokonaan omistama pysäköinti- ja kiinteistöliiketoimintaa avoimilla markkinoilla harjoittava yritys. Vuonna 2020 sen liikevaihto oli 23,9 milj. euroa, nettotulos 1,5 milj. euroa ja taseen loppusumma oli 131 milj. euroa. Kuluvasta vuodesta odotetaan numeroiden valossa kutakuinkin edellisen kaltaista, pandemian vaikutukset tuntuvat liiketoiminnassa edelleen. Yrityksessä oli viime vuoden lopussa töissä 61 henkilöä. Merkittävin osa liikevaihdosta tulee Tampereelta, mutta Finnpark Oy:llä on erityisesti palveluliiketoimintaa monella muullakin paikkakunnalla Suomessa.

Finnpark Oy omistaa yli 50 prosentin osuuksia neljästä yhtiömuotoisesta pysäköintilaitoksesta, joten se muodostaa jo nyt konsernin. Varsinainen pysäköinti- ja kiinteistöliiketoiminta tapahtuu Finnpark Oy:ssä.

Yrityksen merkittäviä suunnitteilla olevia hankkeita ovat Asemakeskuksen maanpäällinen rakentaminen, Hämpin parkin laajentaminen ja Kunkun parkki.

Yritykselle on johtamisen, liiketoiminnan kehittämisen ja raportoinnin johdosta syntynyt tarve eriyttää eri liiketoiminnot omiksi kokonaisuuksikseen. Lisäksi yhtiön omistamat kiinteistöt on mielekästä eriyttää edelleen omiksi yhtiöikseen. Tällöin kunkin kiinteistön kannattavuutta on helpompi seurata ja omaisuus saadaan likvidimpään muotoon, mikäli omaisuutta joskus on tarpeen esimerkiksi myydä tai hankkia kanssasijoittajia kohteisiin. Lisäksi Kilpailu- ja kuluttajavirasto suositti omassa päätöksessään, että Finnparkin kiinteistö- ja pysäköintiliiketoiminta erotetaan omiksi yhtiöikseen tai ne vähintään erotetaan toisistaan sisäisessä kirjanpidossa.

Finnpark Oy:n hallitus on päättänyt lähteä toteuttamaan sisäistä rakennejärjestelyä, mikäli kaupunki yhtiön ainoana osakkeenomistaja näkee sen perustelluksi ja antaa suunnitelmalle konserniohjeen mukaisen omistajan positiivisen ennakkokäsityksen. Yhtiö on jo saanut verottajalta ennakkopäätökset yhtiöjärjestelyjen vaikutuksesta yrityksen tuloverotuksen sekä varainsiirtoverotuksen näkökulmasta. Järjestelyt voidaan toteuttaa veroneutraalisti. Uusi konserni muodostuisi liiketoimintasiirtojen ja jakautumisten kautta liitteessä kuvatun näköiseksi ja aikataulullisesti tavoitellaan uutta rakennetta keväälle 2022. Lopputuloksena nykyinen Finnpark Oy jatkaisi omistus- ja hallintayhtiönä, joka omistaa Finnpark Pysäköinti Oy:n sekä Finnpark Kiinteistö Management Oy:n, jonka alla on edelleen kohdekohtaisia kiinteistöyhtiöitä.

Omistajaohjauksen näkemyksen mukaan yhtiön hallituksella on perusteltu esitys, mikä edesauttaa liiketoiminnan päätöksentekoa, kehittämistä ja omaisuuden hallintaa. Haittapuolena voidaan nähdä hallinnollisen työn kasvu, mutta Finnpark Oy:n kokoluokassa kustannukset jäävät oleellisesti mahdollisuuksia pienemmiksi.

Liitteenä oleva yhtiön laatima esitys on salassa pidettävä lain viranomaisten toiminnan julkisuudesta (JulkL 621/1999) 24.1 §:n 20-kohdan perusteella.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Yli-Rajala Juha, Konsernijohtaja

Finnpark Oy:lle annetaan konserniohjeen mukaisena omistajan ennakkokantana lupa toteuttaa esitetty rakennejärjestely.

Päätös annetaan ohjeena kaupungin yhtiökokousedustajalle Finnpark Oy:n yhtiökokouksessa.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Kokouskäsittely

Konsernijaosto myönsi läsnäolo- ja puheoikeuden toimitusjohtaja Antti Marttilalle ja hallituksen puheenjohtaja Asko Koskiselle. He olivat asiantuntijoina läsnä kokouksessa asian käsittelyn aikana ja poistuivat ennen päätöksentekoa.

Tiedoksi

Antti Marttila/Finnpark Oy, Arto Vuojolainen

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)