Kaupunginhallituksen konsernijaosto, kokous 26.10.2021

Lataa  Kuuntele 

§ 117 Tiedoksi merkittävät asiat 

TRE:407/00.01.03/2021

Perustelut

1) Tilannekatsaus Tavase Oy:n toimintaan

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto myönsi 13.12.2019 päätöksellään Tavasen tekovesipohjahankkeelle vesilain mukaisen luvan tekopohjavesilaitokselle Kangasalan alueella. Lupa kattaa raakaveden oton Roineesta ja tekopohjaveden tuotannon Kangasalan tuotantoalueilla.

Aluehallintovirasto myönsi 4.6.2020 päätöksellään Tavaselle vesilain mukaisen luvan Pälkäneen alueella.

Kummastakin luvasta on valitettu Vaasan hallinto-oikeuteen. Hallinto-oikeus on pyytänyt Tavaselta vastinetta annettuihin valituksiin. Tavase jätti heinäkuussa 2020 vastineensa Kangasalan alueeseen liittyviin valituksiin ja joulukuussa 2020 Pälkäneen alueen valituksiin. Yhtiö odottaa hallinto-oikeuden päätöksiä vielä vuoden 2021 aikana.

Tavase Oy:llä on käynnissä kaksivaiheinen osakeanti. Kaikki osakkaat Vesilahtea lukuun ottamatta osallistuivat osakeannin ensimmäiseen vaiheeseen ja merkitsivät osuutensa täysimääräisesti. Yhtiön ylimääräinen yhtiökokous 25.10.2021 käsittelee annin toisen vaiheen merkintäajan jatkamista 31.1.2022 asti ja merkittyjen osakkeiden maksuajan jatkamista 31.3.2022 asti.

Konsernijaoston työsuunnitelman mukaan Tavase Oy:n tilannetta oli tarkoitus käsitellä lokakuun kokouksessa, mutta on perusteltua odottaa ensin hallinto-oikeuden ratkaisu ja palata tilanteeseen marras- tai joulukuun kokouksessa.

2) Tilannekatsaus Tampereen Vuokra-asunnot Oy:n toimintaan ja talouteen (hallituksen puheenjohtaja Jussi Eskelinen ja toimitusjohtaja Marko Salonen)

3) Tilannekatsaus Tampereen Raitiotie Oy:n toimintaan ja talouteen (hallituksen puheenjohtaja Asko Koskinen ja toimitusjohtaja Pekka Sirviö)

4) Tilannekatsaus Tampereen Seudun Keskuspuhdistamo Oy:n hankkeeseen ja talouteen (hallituksen puheenjohtaja Kari Lahtinen ja toimitusjohtaja Timo Heinonen)

5) Katja Silvanin pro gradu -työ Hallitustyöskentely kuntien omistamissa osakeyhtiöissä. HM Katja Silvan esittelee työnsä johtopäätöksiä kokouksessa.

Päätösehdotus oli

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.

Kokouskäsittely

Konsernijaosto myönsi läsnäolo- ja puheoikeuden Tampereen Vuokra-asunnot Oy:n toimitusjohtaja Marko Saloselle. Hän oli asiantuntijanana läsnä kokouksessa kohdan 2) käsittelyn ajan.

Konsernijaosto myönsi läsnäolo- ja puheoikeuden Tampereen Raitiotie Oy:n toimitusjohtaja Pekka Sirviölle ja hallituksen puheenjohtaja Asko Koskiselle. He olivat asiantuntijoina läsnä kokouksessa kohdan 3) käsittelyn ajan.

Konsernijaosto myönsi läsnäolo- ja puheoikeuden Tampereen Seudun Keskuspuhdistamo Oy:n toimitusjohtaja Timo Heinoselle ja hallituksen puheenjohtaja Kari Lahtiselle. He olivat asiantuntijoina läsnä kokouksessa kohdan 4) käsittelyn ajan.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)