Kaupunginhallituksen konsernijaosto, kokous 26.1.2021

§ 5 Asuntoyhteisöjen omistajastrategioiden päivitys (Salassa pidettävä)

JulkL (621/1999) 24.1 §:n 17-kohta