Kaupunginhallituksen konsernijaosto, kokous 26.1.2021

Lataa  Kuuntele 

§ 3 Kaupunginhallituksen konsernijaoston työsuunnitelma vuodelle 2021 

TRE:45/00.00.03/2021

Valmistelija

  • Vuojolainen Arto, Liiketoiminta- ja rahoitusjohtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Liiketoiminta- ja rahoitusjohtaja Arto Vuojolainen, puh. 050 345 1397, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Kaupunginlakimies Jouko Aarnio, puh. 040 514 4884, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Kaupunginhallituksen konsernijaoston tehtävät ja päätösvalta on määritelty Tampereen kaupungin hallintosäännössä. Jaoston tehtävänä on mm. vastata konsernirakenteen strategisesta kehittämisestä ja ohjata sekä valvoa omistajana konserniyhteisöjä siten, että nämä toimivat kaupunkikonsernin kokonaisedun, valtuuston hyväksymien omistajaohjauksen periaatteiden ja valtuuston asettamien toiminnan ja talouden tavoitteiden mukaisesti. Keskeisiä käytännön tehtäviä ovat yhtiökohtaisista omistajastrategioista päättäminen, hallitusjäsenten nimeäminen sekä yhtiöiden ja kaupungin välistä vuorovaikutusta linjaavien ohjeiden valmistelu tai päättäminen.

Konsernijaosto kokoontuu noin kerran kuukaudessa. Kokoukset pidetään toistaiseksi Teams-kokouksina klo 13.00 alkaen.

Hallintosäännön 6 §:n mukaan kaupunginhallituksen konsernijaoston esittelijänä toimii konsernijohtaja.

Konsernijaostolle on laadittu liitteenä oleva suuntaa antava työsuunnitelma vuodelle 2021. Siinä esitettyjen kokousaiheiden lisäksi päätettäväksi tuodaan ajankohtaisia yksittäisiä konserniyhteisöjen asioita, jotka edellyttävät konsernijaoston kantaa. Lisäksi vuoden aikana pyritään järjestämään 1-2 seminaarityyppistä tilaisuutta ajankohtaisista aiheista.

Kuntavaalien jälkeen muodostettava ja todennäköisesti kesäkuussa ensimmäisen kerran kokoontuva uusi konsernijaosto täsmentää syyskauden työsunnitelmaa. 

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Yli-Rajala Juha, Konsernijohtaja

Kaupunginhallituksen konsernijaoston työsuunnitelma vuodelle 2021 hyväksytään.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Arto Vuojolainen, Janne Salonen, Sami Suojanen, Ville Taivassalo, Ritva Vakkuri, Mia Helin, Riikka Viitaniemi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)