Kaupunginhallituksen konsernijaosto, kokous 26.1.2021

Lataa  Kuuntele 

§ 7 Lausunto Tampereen Kisatoverien kesäkotisäätiö sr:n sääntömuutoksesta 

TRE:320/00.01.01/2021

Valmistelija

  • Vuojolainen Arto, Liiketoiminta- ja rahoitusjohtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Controller Ville Taivassalo, puh. 041 730 5437, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Kaupunginlakimies Jouko Aarnio, puh. 040 514 4884, etunimi.sukunimi@tampere.fi 

Perustelut

Tampereen Kisatoverien kesäkotisäätiö sr pyytää 14.1.2021 saapuneessa kirjeessään Tampereen kaupungilta lausuntoa säätiön muutetuista säännöistä. Patentti- ja rekisterihallitus edellyttää säätiön hankkivan Tampereen kaupungin suostumuksen sääntöjen uudistamisesta säätiölain 6 luvun 1 §.3:n mukaisesti.

Säätiön tarkoituksena on hankkia ja sen jälkeen ylläpitää omalla tai vuokratontilla sopivan etäisyyden päästä Tampereen kaupungista joko yhtä tai useampia kesäkoteja ja valmennuspaikkoja Tampereen Kisatoverit ry:n jäsenten virkistykseksi ja hyväksi. Tampereen kaupunki ei nimeä jäseniä säätiön hallitukseen, mutta on mainittu sääntöjen 11 §:ssä mahdollisena edunsaajana. Sen mukaan säätiön lopettaessa toimintansa, on sen omaisuus luovutettava Tampereen Kisatoverit ry:lle tai ellei sitä ole olemassa, Tampereen kaupungille käytettäväksi säätiön tarkoitusta vastaavalla tavalla. Uusissa säännöissä edellistä on tarkennettu omaisuuden käyttämisestä nuorten urheilutoiminnan tukemiseen.

Tampereen kaupungilla ei ole huomautettavaa Tampereen Kisatoverien kesäkotisäätiön sääntöuudistukseen.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Yli-Rajala Juha, Konsernijohtaja

Tampereen kaupunki ilmoittaa lausuntonaan, ettei sillä ole huomautettavaa Tampereen Kisatoverien kesäkotisäätiö sr:n sääntömuutokseen.

Tampereen Kisatoverien kesäkotisäätiö sr:lle annetaan suostumus sääntöjen uudistamisesta säätiölain 6 luvun 1 §.3:n mukaisesti.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Tampereen Kisatoverien kesäkotisäätiö sr/Merja Hanhela, Arto Vuojolainen, Ville Taivassalo

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)