Kaupunginhallituksen konsernijaosto, kokous 26.1.2021

§ 4 Omistajan ennakkokanta Tampere-talo Oy:n liiketoiminnan kehittämisestä (Salassa pidettävä)

JulkL (621/1999) 24.1 §:n 20-kohta