Kaupunginhallituksen konsernijaosto, kokous 26.5.2020

Lataa  Kuuntele 

§ 55 LISÄPYKÄLÄ: Tampereen Vesi Liikelaitoksen toimenpiteet sisäisen tarkastuksen hankintatoimintaa koskevan raportin johdosta (lisäpykälä) 

TRE:1305/00.05.01/2020

Valmistelija

  • Vuojolainen Arto, Liiketoiminta- ja rahoitusjohtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Liiketoiminta- ja rahoitusjohtaja Arto Vuojolainen, puh. 050 345 1397, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Kaupunginlakimies Jouko Aarnio, puh. 040 514 4884, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Konsernijaosto käsitteli Tampereen Vesi Liikelaitoksen hankintatoiminnasta tehtyä sisäisen tarkastuksen raporttia kokouksessaan 18.2.2020, jolloin johtokuntaa velvoitettiin ryhtymään toimiin hankintatoiminnan järjestämiseksi asianmukaisella tavalla. Konsernijaosto kuuli kokouksessaan 5.5.2020 johtokunnan puheenjohtajaa ja toimitusjohtajaa toimenpiteistä, joihin he olivat talven ja kevään aikana ryhtyneet. Toimenpiteet merkittiin tiedoksi.

Liikelaitoksen johtokunnan puheenjohtajalta on saatu uutta tietoa edellä mainittujen tapahtumien jälkeen.

Johtokunta on valinnut liikelaitoksen tekniseksi johtajaksi diplomi-insinööri Jouni Hyypiän. Hyypiä on työskennellyt konsulttiyhtiö FCG:n toimialajohtajana vesi- ja verkostosuunnittelussa. Hänellä on ollut 30 alaista, lähinnä suunnittelijoita, ympäri Suomea, ja Hyypiä hallitsee talousasioiden lisäksi vesihuoltoa laajasti yleissuunnitelmista kuntakohtaisiin kehittämissuunnitelmiin. Hänellä on myös hankintaosaamista ja kokemusta katurakenteen alle tulevista rakenteista, niiden rakennuttamis- ja valvontatehtävistä, sillä hän on toiminut myös katupuolen toimialajohtajana.  

Liikelaitoksessa avoinna olleen hankintapäällikön rekrytointiin liittyvät haastattelut on myös tehty ja päätöksiä tehdään lähitulevaisuudessa.

Liikelaitoksen hankintastrategian valmistelu jatkuu ja se valmistuu kesäkuussa.

Kaupinojan vedenpuhdistuslaitoksen saneerauksen suunnitteluvaihe on päättymässä ja urakka-asiakirjat ovat valmiit. Seuraavaksi kilpailutetaan rakennusurakka. Liikelaitoksen johtokunnan päätökset urakoitsijasta tehdään elokuun kokouksessa.

Toimitusjohtajan vastuulle sovitun tavoiteohjelman toteutus jatkuu suunnitellusti.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Yli-Rajala Juha, Konsernijohtaja

Tampereen Vesi Liikelaitoksen toimenpiteet sisäisen tarkastuksen hankintatoimintaa koskevan raportin johdosta merkitään tiedoksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Arto Vuojolainen, Sami Suojanen, sisäinen tarkastus

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)