Kaupunginhallituksen konsernijaosto, kokous 26.5.2020

Lataa  Kuuntele 

§ 50 Tampereen kaupungin tytäryhteisöjen kolmannesvuosiraportit 1-4/2020 

TRE:3291/02.02.01/2020

Valmistelija

  • Vuojolainen Arto, Liiketoiminta- ja rahoitusjohtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Rahoituspäällikkö Janne Salonen, puh. 040 560 0702, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Kaupunginlakimies Jouko Aarnio, puh. 040 514 4884, etunimi.sukunimi@tampere.fi 

Perustelut

Tytäryhteisöt ovat raportoineet vuoden 2020 ensimäisen kolmanneksen taloudellisesta menestyksestään poikkeuksellisen vaikeassa toimintaympäristössä. Hyvin alkaneen vuoden tunnelmat ovat kääntyneet useassa yhtiössä edellisvuotta heikompaa vuotta osoittavaan ennusteeseen. Sekä liikevaihdoissa että varsinkin tuloksissa osalle yhtiöistä tulee merkittäviä pudotuksia.

Osa yhtiöistä ei pysty vieläkään kertomaan liiketoimintansa lähiajan kehityksestä, mutta joukkoon mahtuu myös yhtiöitä, joihin korona-pandemian vaikutus on jäänyt pieneksi tai sitä ei ole lainkaan. Sillä, onko yhtiö markkina- tai In-house-yhtiö, ei ole ollut vaikutusta siihen, miten tilanne on kohdellut liiketoimintaa.

Yhtiöiden kassatilanne ja rahoituksen saatavuus on saatu turvattua, eivätkä kassakriisit vaikuta todennäköisiltä. Investointikyky on kuitenkin heikentynyt osassa yhtiöistä ja palautuminen tulee kestämään jonkin aikaa. Kaupungin kannalta voidaan todeta tämän vuoden tuloksista maksettavien osinkojen määrästä jo tässä vaiheessa, että ne tulevat jäämään tavoitteesta.

Yhtiöiden tunnusluvut ja kommentit ovat liitteessä. Liite on salainen viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain 24.1 §:n kohtien 17 ja 20 perusteella.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Yli-Rajala Juha, Konsernijohtaja

Tampereen kaupungin tytäryhteisöjen kolmannesvuosiraportit 1-4/2020 merkitään tiedoksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Arto Vuojolainen, Janne Salonen, Sami Suojanen, Jukka Männikkö

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)