Kaupunginhallituksen konsernijaosto, kokous 27.3.2019

§ 27 Pöytäkirjan tarkastus 

Perustelut

Pöytäkirja on tarkastettavana sekä käsin että sähköisesti viimeistään maanantaina 1.4.2019.

Päätösehdotus oli

Pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Pekka Salmi ja Sinikka Torkkola (varalle Ilkka Sasi ja Ilpo Sirniö).

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhalti-jayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)