Kaupunginhallituksen konsernijaosto, kokous 28.5.2019

§ 81 Pöytäkirjan tarkastus 

Perustelut

Pöytäkirja on tarkastettavana sähköisesti viimeistään maanantaina 3.6.2019.

Päätösehdotus oli

Pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Pekka Salmi ja Jaakko Stenhäll (varalle Merve Caglayan ja Anneli Taina).

Päätös

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Pekka Salmi ja Jaakko Stenhäll (varalle Ilpo Sirniö ja Ilkka Sasi).


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhalti-jayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)