Kaupunginhallituksen konsernijaosto, kokous 28.5.2019

§ 83 Tiedoksi merkittävät asiat 

TRE:232/00.04.01/2019

Valmistelija

  • Nääppä Annina, Controller

Valmistelijan yhteystiedot

Controller Annina Nääppä, puh. 040 749 3590, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Kaupunginlakimies Jouko Aarnio, puh. 040 514 4884, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

1) Tilannekatsaukset Tampereen Palvelukiinteistöt Oy:n ja Tredu-Kiinteistöt Oy:n toimintaan ja talouteen merkitään tiedoksi. Toimitusjohtaja Marko Tulokas esittelee katsaukset.

2) Tilannekatsaus Suomen Hopealinja Oy:n toimintaan ja talouteen merkitään tiedoksi. Hallituksen puheenjohtaja Janne Salonen esittelee katsauksen.

3) Sisä-Suomen syyttäjänviraston päätös 24.4.2019 (TRE:3815/03.07.02/2019) Atanas Aleksovskin syyttämättä jättämisestä Finnpark Oy:n hallitukseen nimeämistä koskevassa menettelyssä merkitään tiedoksi.

Päätösehdotus oli

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Kokouskäsittely

Konsernijaoston myönsi läsnäolo- ja puheoikeuden Tampereen Palvelukiinteistöt Oy:n ja Tredu-Kiinteistöt Oy:n toimitusjohtaja Marko Tulokkaalle. Hän oli asiantuntijana läsnä kohdan 1 käsittelyn aikana ja poistui ennen päätöksentekoa.

Rahoituspäällikkö Janne Salonen poistui kokouksesta kohdasta 2 käydyn keskustelun jälkeen.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhalti-jayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)