Kaupunginhallituksen konsernijaosto, kokous 28.9.2021

Lataa  Kuuntele 

§ 101 Tampereen Kaupunkiliikenne Liikelaitoksen yhtiöittämisen lähtökohdat 

TRE:6295/14.02.00/2021

Valmistelija

  • Vuojolainen Arto, Liiketoiminta- ja rahoitusjohtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Controller Ville Taivassalo,​ puh. 041 730 5437 ja joukkoliikennejohtaja Mika Periviita, puh. 050 326 7007, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Kaupunginlakimies Jouko Aarnio,​ puh. 040 514 4884,​ etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Konsernijaoston 31.8.2021 § 81 hyväksymään työohjelmaan sisältyy Tampereen Kaupunkiliikenne Liikelaitoksen yhtiöittämisselvityksen lähtökohdista päättäminen. Omistajaohjausyksikkö on valmistellut asiaa yhdessä joukkoliikenteen tilaajan ja Tampereen Kaupunkiliikenne Liikelaitoksen johdon kanssa.

Tampereen Kaupunkiliikenne Liikelaitos (TKL) on kuntalain 9 luvun mukainen kunnallinen liikelaitos. Liikelaitoksen toiminta-ajatuksena on tuottaa korkealuokkaisia paikallisia joukkoliikennepalveluja kestävän kehityksen mukaisesti, joustavasti, taloudellisesti ja turvallisesti. TKL:n käytännössä ainoa sopimusasiakas on Tampereen kaupunki ja sen tilaajayksikkö (Nysse), jolle liikelaitos tuottaa tilauksen mukaisia liikennöintipalveluita. Liikelaitoksen palveluksessa on tällä hetkellä 318 henkilöä, joista kahdeksan määräaikaisia. TKL:n liikevaihto vuonna 2020 oli 27,1 milj. euroa ja liikeylijäämä 0,37 milj. euroa. Taseen loppusumma 31.12.2020 oli 40,0 milj. euroa. Liikelaitoksella on parhaillaan käytössä 118 linja-autoa, joista neljä kappaletta leasingrahoitteista sähköbussia. Lisäksi liikelaitos omistaa 14 linja-autoa, jotka eivät ole liikennekäytössä vaan toimivat tarvittaessa varakalustona. Syyskuun 2021 tilanteessa päivittäin liikenteeseen sitoutuvien linja-autojen maksimimäärä on 91.

Liikelaitoksen yhtiöittämisen selvittäminen on laaja työkokonaisuus. Kaupungin aiempien liikelaitosten yhtiöittämisselvitysten kokemusten pohjalta voidaan arvioida, että selvitysvaihe kestää asiaan liittyvä päätöksenteko huomioiden kokonaisuudessaan 1-2 vuotta. Tämän jälkeinen käytännön yhtiöittämisvalmistelu ja toteutus kestää tyypillisesti 6-12 kuukautta.

Tampereen kaupunki on yhtiöittänyt viimeisen reilun vuosikymmenen aikana suurimman osan liikelaitoksistaan (Tampereen Sähkölaitos, Tullinkulman Työterveys, Tampereen Logistiikka, Tampereen Tilakeskus, Tampereen Voimia, Tampereen Infra). Edellisten lisäksi Tampereen Tietotekniikkakeskus Liikelaitoksen toiminta ulkoistettiin ja liikelaitos lakkautettiin vuonna 2011. Yhtiöittämiset ovat onnistuneet hyvin, vaikka tuloksissa on luonnollisesti vaihtelua ja osaa yhtiöittämisistä on ennenaikaista arvioida.

Tällä hetkellä liikelaitoksena toimii TKL:n lisäksi Tampereen Vesi, jonka yhtiöittämisselvitys on käynnissä valtuuston vuodelle 2021 asettaman tavoitteen mukaisesti. Viimeisin Vettä koskeva tilannekatsaus käsiteltiin konsernijaostossa 18.5.2021 § 47.

Omistajaohjausyksikön käsityksen mukaan TKL:n toiminnan organisoinnille on olemassa kaksi mahdollista vaihtoehtoa: 1) Liikelaitosmalli osana kaupunkia ja sisäinen yhteistyö joukkoliikenteen tilaajayksikön kanssa tai 2) Yhtiöittäminen (in-house) ja siihen liittyvä sopimuspohjainen yhteistyö tilaajan kanssa. Markkinaehtoisen yhtiön perustaminen ei ole voimassaolevien omistajaohjauksen periaatteiden mukaista.

Joukkoliikenteen tilaaja ja TKL ovat toimineet 1.1.2021 alkaen allianssimallilla. Aikaisempi sopimusmalli noudatteli rakenteeltaan ja sisällöltään mahdollisimman paljon kilpailuttamalla hankitun liikenteen sopimuksia. Siinä saavutetun kustannustehokkuuden vastapainoksi sopimus johti tilaajan ja tuottajan tarpeettomaan vastakkainasetteluun ja tuotannon laadunohjauksen haasteisiin. Allianssimallin tavoitteena on säilyttää saavutettu kustannustehokkuus parantaen samalla tuotannon laatua ja yhteistyötä. Tilaaja ja TKL toivovatkin yhteiselle kehittämiselle hieman lisäaikaa ennen yhtiöittämisselvityksen käynnistämistä.

TKL:n toiminta on kehittynyt viimeisen vuosikymmenen aikana merkittävästi ja esimerkiksi Tampereen Infralta suoritetun linja-autojen korjaus- ja huoltotoiminnan siirtäminen TKL:n vastuulle vuonna 2018 toi liikelaitokselle lisää työkaluja toimintansa kehittämiseen. Myös liikelaitoksen tilakysymykset ovat akuutissa vaiheessa, sillä puhtaan energian käyttövaatimukset huomioiva varikkotoimintojen suunnittelu- ja toteutusratkaisu edellyttävät investointeja ja mahdollisesti toimintamallin muutoksia.

TKL:n yhtiöittämiselle ei ole taustalla ulkoista, esim. lainsäädännöstä seuraavaa pakottavaa tarvetta (yhtiöittämisvelvoitetta), koska esimerkiksi liikelaitoksella ei käytännössä ole ulkopuolista liikevaihtoa. Yhtiöittämisen selvittäminen olisi siis luonteeltaan tavanomaista toiminnan kehittämisen arviointia, joka olisi tosin luontevaa jatkoa viime vuosikymmenen kehitystyölle konsernissa. Mikäli yhtiöittäminen päätetään selvittää, tulee suorittaa tyypillinen vertailu yhtiövaihtoehdon ja liikelaitoksen välillä eri näkökulmista (edut, haitat, mahdollisuudet, uhat) mm. talous, strategia, kilpailukyky, henkilöstö, riskienhallinta huomioiden.

Siinä tapauksessa, että TKL:n yhtiöittämistä ryhdytään selvittämään, noudatetaan osana asian valmistelua lakia työnantajan ja henkilöstön välisestä yhteistoiminnasta kunnissa. Asia tulee mm. käsiteltäväksi kaupungin yhteistoimintaryhmässä ja Tampereen Kaupunkiliikenne Liikelaitoksen yhteistoimintaryhmässä.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Yli-Rajala Juha, Konsernijohtaja

Tampereen Kaupunkiliikenne Liikelaitoksen yhtiöittämisselvityksen lähtökohdat merkitään tiedoksi.

Selvitystä ei aloiteta vielä, vaan asia tuodaan konsernijaoston linjattavaksi uudelleen myöhemmin, kun joukkoliikennekokonaisuuden tulevaisuuden organisoitumisesta on tarkempaa tietoa ja allianssimallin toimivuudesta on saatu enemmän kokemuksia.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Arto Vuojolainen, Ville Taivassalo, Mika Periviita, Juha-Pekka Häyrynen, Pekka Pirhonen, Jaana Villilä-Vakkilainen

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)