Kaupunginhallituksen konsernijaosto, kokous 28.9.2021

§ 109 Tiedoksi merkittävät asiat 

TRE:407/00.01.03/2021

Valmistelija

  • Vuojolainen Arto, Liiketoiminta- ja rahoitusjohtaja

Perustelut

1) Tilannekatsaus Tampereen Tilapalvelut Oy:n toimintaan ja talouteen (hallituksen puheenjohtaja Petri Olkinuora ja toimitusjohtaja Petri Mölsä)

2) Tilannekatsaus Tuomi Logistiikka Oy:n toimintaan ja talouteen (hallituksen puheenjohtaja Jyrki Liljeroos ja toimitusjohtaja Vesa Haapamäki)

3) Tampereen Vuokra-asunnot Oy kiinteistöjen hankinnat

Päätösehdotus oli

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

 

Kokouskäsittely

Konsernijaosto myönsi läsnäolo- ja puheoikeuden Tampereen Tilapalvelut Oy:n toimitusjohtaja Petri Mölsälle ja hallituksen puheenjohtaja Petri Olkinuoralle

He olivat läsnä asiantuntijoina kokouksessa tämän asian kohdan 1) käsittelyn ajan ja poistuivat ennen päätöksentekoa kohdan 1) käsittelyn jälkeen.

Konsernijaosto myönsi läsnäolo- ja puheoikeuden Tuomi Logistiikka Oy:n toimitusjohtaja Vesa Haapamäelle ja hallituksen puheenjohtaja Jyrki Liljeroosille.

He olivat läsnä asiantuntijoina kokouksessa tämän asian kohdan 2) käsittelyn ajan ja poistuivat ennen päätöksentekoa kohdan 2) käsittelyn jälkeen.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)