Kaupunginhallituksen konsernijaosto, kokous 28.9.2021

Lataa  Kuuntele 

§ 105 Valtuustoaloite Tampereen Sähkölaitoksen myynnin valmistelun lopettamiseksi - Aarne Raevaara 

TRE:3036/02.00.01/2021

Valmistelija

  • Vuojolainen Arto, Liiketoiminta- ja rahoitusjohtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Liiketoiminta- ja rahoitusjohtaja Arto Vuojolainen, puh. 050 3451397, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Kaupunginlakimies Jouko Aarnio, puh. 040 514 4884, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Valtuustoaloitteessaan 19.4.2021 Aarne Raevaara esittää, että Tampereen Sähkölaitoksen myynnin valmistelu lopetetaan.

Kaupunginvaltuusto päätti vuonna 2008 Tampereen Sähkölaitos Oy:n perustamisen yhteydessä, että Sähkölaitoksen tai sen osien myynnin valmistelua ei saa käynnistää ilman valtuuston päätöstä. Myöhemmin valtuusto kokouksessaan 19.10.2015 muutti päätöstä siten, että konserniin kuuluvien liiketoimintojen tai yhtiöiden myyntejä saa valmistella ilman valtuuston lupaa, mutta edelleen Sähkölaitos Oy:n osakkeiden myynnistä päättää valtuusto ja Sähkölaitos Oy:n omistamien tytäryhtiöiden myynnistä omistajan ennakkokäsityksen antaa valtuusto. Erityisesti muutokseen vaikutti tarve mahdollistaa Sähkölaitos Oy:n osallistuminen toimialalla tapahtuvaan evoluutioon, joka asiakas- ja omistaja-arvon luomiseksi saattaisi edellyttää myös omistuksellisia rakennemuutoksia konsernissa.

Nykyisen rahamarkkinatilanteen seurauksena sähköyhtiöt ja myös muut infra-alan yhtiöt ovat jo vuosia olleet erilaisten sijoittajien kiinnostuksen kohteena. Sijoittajat hakevat tuottoa vaihtoehtoisista infrasijoituksista, kun korot ovat alhaalla ja noteerattujen osakkeiden arvostukset korkealla. Matala korkotaso on nostanut sähköyhtiöistä ja infrasijoituksista maksettavia kauppahintoja erittäin korkealle.

Tampereen kaupunki omistaa kymmeniä tytäryhtiöitä, joista usean arvo on huomattava. Tampereen Sähkölaitos Oy on näistä arvokkain yksittäinen yhtiöomistus, jonka arvonmuutokset saattavat olla satoja miljoonia euroja eri markkinatilanteissa. Yhtiön arvonkehityksen seuraaminen on tarpeen mm. omistajaohjauksessa, jotta arvonluontia voidaan johtaa ja toteuttaa sitä kohottavia toimenpiteitä. Kilpailluilla markkinoilla toimimiseen liittyy myös riskejä, jotka omistajan on huomioitava ja jotka toteutuessaan saattavat heiluttaa omistusten arvostuksia merkittävästi.

Omistajaohjauksessa ei ole valmisteilla Tampereen Sähkölaitos Oy:n myyntiä.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Yli-Rajala Juha, Konsernijohtaja

Esitetään kaupunginhallituksen ja edelleen valtuuston päätettäväksi:

Aarne Raevaaran valtuustoaloite ja siihen annettu lausunto merkitään tiedoksi.

Aloite ei anna aihetta toimenpiteisiin.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Aarne Raevaara, Arto Vuojolainen, Janne Salonen

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)