Kaupunginhallituksen konsernijaosto, kokous 31.8.2021

§ 77 Kaupunginhallituksen konsernijaoston pöytäkirjanpitäjien määrääminen toimikaudeksi 2021-2023 

TRE:4964/00.00.03/2021

Valmistelija

  • Vuojolainen Arto, Liiketoiminta- ja rahoitusjohtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Hallintosihteeri Juho-Pekko Ryhänen, puh 040 806 3149, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Kaupunginlakimies Jouko Aarnio, puh. 040 514 4884, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Hallintosäännön 142 §:n mukaan pöytäkirjan allekirjoittaa puheenjohtaja ja varmentaa pöytäkirjanpitäjä.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Yli-Rajala Juha, Konsernijohtaja

Kaupunginhallituksen konsernijaoston kokouksissa toimikaudella 2021-2023 pöytäkirjaa pitävät kaupunginlakimies Jouko Aarnio, lakimies Juha Perämaa tai joku muu hallintoyksikön lakimies sekä hallintosihteeri Juho-Pekko Ryhänen tai joku muu toimielin- ja kirjaamopalvelujen hallintosihteereistä.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Nimetyt, Luottamushenkilömuutokset

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)