Kaupunginhallituksen konsernijaosto, kokous 31.8.2021

§ 75 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

Perustelut

Järjestetty sähköinen kokous yhtäläisin näkö- ja ääniyhteyksin kuntalain 99 §:n ja Tampereen kaupungin hallintosäännön 120 §:n mukaan Selman kokoustyötilalla ja Teams-kokouksella.

Päätösehdotus oli

Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Ylimääräisen asian ottaminen käsiteltäväksi:

Lautakunta päätti yksimielisesti ottaa käsiteltäväksi seuraavan lisäesityslistalla olevan asian:

Jäsenehdokkaiden nimeäminen Tampereen korkeakoulusäätiö sr:n hallitukseen kaudelle 2022-2025

Kokouskäsittely
Puheenjohtajan ehdotuksesta 95 § päätettiin käsitellä 93 §:n jälkeen.

Lautakunta päätti yksimielisesti pitää §:n 80 ja §:n 81 välissä lyhyen perehdytyksen konsernijaoston asioihin. Päätettiin, että varajäsenet voivat osallistua perehdytykseen Teams-kokouksella.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)