Kaupunginhallituksen konsernijaosto, kokous 31.8.2021

§ 82 Konserninäkökulma uudessa strategiassa 

TRE:2162/00.01.02/2021

Valmistelija

  • Vuojolainen Arto, Liiketoiminta- ja rahoitusjohtaja
  • Linnamaa Reija, Strategiajohtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Strategiapäällikkö Nina Mustikkamäki, puh. 040 138 9234, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Kaupunginlakimies Jouko Aarnio, puh. 040 514 4884, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Tampereen uuden strategian valmistelu on käynnistynyt kaupunginhallituksen linjaaman prosessin mukaisesti. Strategia valmistellaan siten, että se on kaupunginvaltuuston hyväksyttävänä 15.11.2021. Vuoden 2022 toiminnan ja talouden suunnittelua tehdään strategialuonnoksen pohjalta.

Strategiavalmistelu on käynnistynyt kevään aikana pohjustavalla työllä. Valmistelussa on arvioitu nykyisen strategian Tampere – Sinulle paras toteutumista, rakennettu tietopohjaa sekä toteutettu tulevaisuustyöskentelyä eri muodoissaan. Lisäksi kevään aikana on kerätty monipuolisesti osallistumissyötteitä mm. kuntalaisilta, henkilöstöltä, liikelaitoksilta ja tytäryhtiöiltä sekä sidosryhmiltä. Kesän jälkeen on valmisteltu ensimmäinen strategialuonnos kevään aineistojen sekä pormestariohjelman pohjalta. Elokuussa toimikautensa aloittanut kaupunginvaltuusto ohjaa strategian jatkotyötä.

Tampereen uusi strategia tulee ulottumaan vuoteen 2030 ja sen sisällöissä on otettu huomioon vuonna 2023 toteutuvaksi suunniteltu sote-uudistus, jossa sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämisvastuu siirtyy hyvinvointialueille. Uudistuksen myötä strategiassa korostuvat kaupungin uusi elinvoima- ja sivistysrooli sekä kaupunkikonsernin merkityksen kasvu.

Konserniyhtiöiden yhteenlaskettu liikevaihto on 900 milj. euron suuruusluokkaa ja niissä työskentelee yhteensä noin 3 000 henkilöä. Yhtiöiden vaikutus kuntalaisten palveluihin ja kaupungin toimintaan on merkittävä. Tyypillisesti vaikutus on joko välillistä palveluiden ja tekemisen kautta muodostuvaa tai monessa tapauksessa se on myös taloudellisesti merkittävää, mm. omaisuuden arvon tai maksettujen osinkojen muodossa. 

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Yli-Rajala Juha, Konsernijohtaja

Konserninäkökulman valmistelutilanne Tampereen uudessa strategiassa merkitään tiedoksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Kokouskäsittely

Konsernijaosto myönsi läsnäolo- ja puheoikeuden strategiapäällikkö Nina Mustikkamäelle ja strategiacontroller Tuomas Huhtalalle.

He olivat läsnä asiantuntijoina kokouksessa tämän asian käsittelyn aikana ja poistui kokouksesta ennen päätöksentekoa asian käsittelyn jälkeen.

Tiedoksi

Reija Linnamaa, Arto Vuojolainen, Nina Mustikkamäki

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)