Kaupunginhallituksen konsernijaosto, kokous 31.8.2021

§ 94 Tiedoksi merkittävät asiat 

TRE:407/00.01.03/2021

Perustelut

1) Tilannekatsaus Tampereen Sähkölaitos Oy:n toimintaan ja talouteen

2) Tilannekatsaus Pirkanmaan Jätehuolto Oy:n toimintaan ja talouteen

3) Tilannekatsaus Suomen Hopealinja Oy:n toimintaan ja talouteen (hallituksen puheenjohtaja Janne Salonen ja toimitusjohtaja Mari Vuorinen)

4) Tilannekatsaus Runoilijan Tie Oy:n toimintaan ja talouteen (hallituksen puheenjohtaja Tapani Tauriainen ja toimitusjohtaja Mari Vuorinen)

5) Finnpark Oy:tä koskeva Kilpailu- ja kuluttajaviraston ratkaisu

Päätösehdotus oli

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Kokouskäsittely

Konsernijaosto myönsi läsnäolo- ja puheoikeuden Tampereen sähkölaitos Oy:n toimitusjohtaja Jussi Laitiselle ja hallituksen puheenjohtaja Marjut Ontroselle.

He olivat läsnä asiantuntijoina kokouksessa tämän asian kohdan 1) käsittelyn ajan ja poistuivat ennen päätöksentekoa kohdan 1) käsittelyn jälkeen.

Kokouksessa pidettiin viiden minuutin tauko.

Konsernijaosto myönsi läsnäolo- ja puheoikeuden Pirkanmaan Jätehuolto Oy:n toimitusjohtaja Harri Kalliolle ja liiketoiminta- ja talousjohtaja Jarkko Nissiselle.

He olivat läsnä asiantuntijoina kokouksessa tämän asian kohdan 2) käsittelyn ajan ja poistuivat ennen päätöksentekoa kohdan 2) käsittelyn jälkeen.

Petri Rajala saapui kokoukseen asian kohdan 2) käsittelyn aikana.

Konsernijaosto myönsi läsnäolo- ja puheoikeuden Suomen Hopealinja Oy:n ja Runoilijan tie Oy:n toimitusjohtaja Mari Vuoriselle.

Hän oli läsnä asiantuntijana kokouksessa tämän asian kohtien 3) ja 4) käsittelyn aikana ja poistui ennen päätöksentekoa näiden kohtien käsittelyn jälkeen.

Rahoituspäällikkö Janne Salonen saapui kokoukseen asian kohdan 3) käsittelyn ajaksi.

Kalervo Kummola poistui kokouksesta asian kohdan 3) käsittelyn aikana.

Konsernijaosto myönsi läsnäolo- ja puheoikeuden Runoilijan tie Oy:n hallituksen puheenjohtaja Tapani Tauriaiselle. 

Hän oli läsnä asiantuntijana kokouksessa tämän asian kohdan 4) käsittelyn aikana ja poistui ennen päätöksentekoa kohdan 4) käsittelyn jälkeen.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)