Kaupunginhallituksen konsernijaosto, kokous 31.8.2021

§ 89 Valtuustoaloite Tampereen Sähkölaitoksen myynnin valmistelun lopettamiseksi - Aarne Raevaara 

TRE:3036/02.00.01/2021

Kokouskäsittely

Asian esittelijä, konsernijohtaja Juha Yli-Rajala peruutti ehdotuksensa.

Asia poistettiin esityslistalta.

 

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)