Kaupunginhallituksen konsernijaosto, kokous 31.8.2021

§ 90 Valtuustoaloite henkilöstön edustajien nimeämiseksi kaupungin omistamien yhtiöiden hallituksiin - Tampereen sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä  

TRE:833/00.00.01/2020

Kokouskäsittely

Asian esittelijä, konsernijohtaja Juha Yli-Rajala peruutti ehdotuksensa.

Asia poistettiin esityslistalta.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)