Kaupunginhallituksen konsernijaosto, kokous 6.10.2020

§ 90 Tiedoksi merkittävät asiat 

TRE:215/00.04.01/2020

Valmistelija

  • Vuojolainen Arto, Liiketoiminta- ja rahoitusjohtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Controller Sami Suojanen, puh. 040 801 6656, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Kaupunginlakimies Jouko Aarnio, puh. 040 514 4884, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

1) Ajankohtaiskatsaus Tampereen Raitiotie Oy:n toimintaan ja talouteen

2) Ajankohtaiskatsaus Tampereen Sähkölaitos Oy:n toimintaan ja talouteen

3) Ajankohtaiskatsaus Tampereen Infra Oy:n toimintaan ja talouteen

4) Jäsenen nimeäminen Tullinkulman Työterveys Oy:n hallitukseen jäljellä olevalle toimikaudelle käsitellään konsernijaostossa 10.11.2020

Päätösehdotus oli

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Asia merkittiin tiedoksi.

Kokouskäsittely

Konsernijaoston myönsi läsnäolo- ja puheoikeuden Tampereen Raititie Oy:n toimitusjohtaja Pekka Sirviölle. Hän oli asiantuntijana läsnä kohdan 1 käsittelyn aikana.

Raija Lindell poistui kokouksesta kohdan 1 käsittelyn aikana.

Konsernijaoston myönsi läsnäolo- ja puheoikeuden Tampereen Sähkölaitos Oy:n toimitusjohtaja Jussi Laitiselle. Hän oli asiantuntijana läsnä kohdan 2 käsittelyn aikana.

Konsernijaoston myönsi läsnäolo- ja puheoikeuden Tampereen Sähkölaitos Oy:n toimitusjohtaja Lauri Niemelle. Hän oli asiantuntijana läsnä kohdan 3 käsittelyn aikana.

Reeta Ahonen poistui kokouksesta kohdan 3 käsittelyn aikana.

Lauri Lyly liittyi kokoukseen kohdan 3 käsittelyn aikana.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)