Kaupunginhallituksen konsernijaosto, kokous 6.10.2020

§ 86 Tytäryhteisöjen talouskatsaus 1-8/2020 

TRE:5683/02.02.01/2020

Valmistelija

  • Vuojolainen Arto, Liiketoiminta- ja rahoitusjohtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Rahoituspäällikkö Janne Salonen, puh. 040 560 0702, controller Sami Suojanen, puh. 040 801 6656 ja controller Vile Taivassalo, puh. 041 730 5437, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Kaupunginlakimies Jouko Aarnio, puh. 040 514 4884, etunimi.sukunimi@tampere.fi 

Perustelut

Kaupungin merkittävimmiltä tytäryhteisöiltä on kerätty tunnusluvut elokuun lopun tilanteesta osaksi Tampereen toiminnan ja talouden katsausta 8/2020. Yhteisökohtaiset luvut ja taustat ovat omana osionaan Tampereen toiminnan ja talouden katsauksessa 8/2020 sivuilla 31-44.

COVID-19-pandemian vaikutus näkyy yhtiöiden alkuvuoden talousluvuissa lähinnä tapahtuma- ja matkailualan yhtiöissä. Muutoin yhtiöiden toiminta on jatkunut lähes ennallaan tai pandemian aiheuttamat menetykset on pystytty korvaamaan erilaisilla toimenpiteillä ja uusilla toimintamalleilla. Raportoitavien yhtiöiden nettotulos yhteensä on 46,3 milj. euroa, kun vastaava luku oli edellisenä vuonna 58,8 milj. euroa. Riippuen korona-tilanteen kehityksestä, lopulliset luvut voivat poiketa ennusteesta merkittävästikin. 

Investointien toteutus jatkuu edelleen vahvana ja edellisvuotta korkeammalla tasolla, vaikka yhtiöiden välillä onkin jonkin verran vaihtelua. Tampereen Sähkölaitos Oy:n voimalaitosinvestoinnin aloitus on yksi suurimmista yksittäisistä kohteista ei-raportoitavien raitiotien ja keskuspuhdistamon lisäksi.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Yli-Rajala Juha, Konsernijohtaja

Tytäryhteisöjen talouskatsaus 1-8/2020 merkitään tiedoksi.

Päätös

Asia merkittiin tiedoksi.

Kokouskäsittely

Ilkka Sasi liittyi kokoukseen asian käsittelyn aikana.

Tiedoksi

Arto Vuojolainen, Janne Salonen, Sami Suojanen, Ville Taivassalo

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)