Kaupunginhallituksen konsernijaosto, kokous 8.10.2019

§ 114 Pöytäkirjan tarkastus 

Perustelut

Pöytäkirja on tarkastettavana ja sähköisesti allekirjoitettavana viimeistään maanantaina 14.10.2019.

Päätösehdotus oli

Pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Ilpo Sirniö ja Merve Caglayan (varalle Pekka Salmi ja Ilkka Sasi).

Päätös

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Ilpo Sirniö ja Merve Caglayan (varalle Olga Haapa-aho ja Ilkka Sasi).


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhalti-jayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)