Kaupunginhallituksen konsernijaosto, kokous 8.10.2019

§ 117 Tampereen seudullista vesihuoltoa koskeva selvitys 

TRE:5978/11.03.00/2019

Valmistelija

  • Vuojolainen Arto, Liiketoiminta- ja rahoitusjohtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Controller Sami Suojanen, puh. 040 801 6656, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Kaupunginlakimies Jouko Aarnio, puh. 040 514 4884, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Tampereen seudun keskuspuhdistamon rakennustyöt ovat käynnissä Tampereen Sulkavuoressa. Toiminnan on määrä alkaa vuonna 2023. Keskuspuhdistamo toteutetaan seudullisena yhteistyönä.

Seuraava ja luonnollinen askel seudullisessa vesiyhteistyössä olisi toiminnan, vesilaitosten, puhtaan veden putkistojen ja viemäreiden keskittäminen yhdelle seudulliselle vesihuolto-organisaatiolle. Parhaimmillaan seudullinen toimija parantaisi vesihuollon toimintavarmuutta, kehittäisi suunnittelua ja hallitsisi vesihuoltokustannuksia.

Tampereen seudun kuntayhtymä ja kunnat selvittivät seudun vuosihuollon organisoimista vuosina 2009 ja 2010. Tampereen jatkovalmistelussa vuonna 2014 (kaupunginhallitus 10.11.2014) päätettiin toteuttaa Sulkavuoren keskuspuhdistamo, mutta puhtaan veden liiketoiminta päätettiin arvioida erikseen myöhemmin.

Nyt mahdollisesti aloitettavassa selvityksessä päivitetään laitosten ja verkostojen arvot, seudullisen vesihuollon vaikutukset omistajiensa talouteen, asiakashintoihin, toimintavarmuuteen, toiminnan tehokkuuteen, investointeihin ja vesihuollon riskien hallintaan.

Tampereen kaupungin omistajaohjausyksikkö koordinoisi selvitystä ja siihen pyydettäisiin mukaan myös seudun muut kunnat. Selvitys tehtäisiin vuosina 2019 ja 2020. Toimenpide-ehdotusten vuoro olisi vuoden 2020 loppupuolella.

Tampereen seudullista vesihuoltoa koskevan selvityksen tekeminen on kirjattu konsernijohtajan vuoden 2019 tuloskorttiin, jonka kaupunginhallitus on vahvistanut.

Kaupunginvaltuutettu Esa Kanerva on tehnyt asiasta valtuustoaloitteen.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Yli-Rajala Juha, Konsernijohtaja

Tampereen kaupunkiseudun kunnille esitetään Tampereen seudullista vesihuoltoa koskevan selvityksen käynnistämistä.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Kokouskäsittely

Konsernijaoston myönsi läsnäolo- ja puheoikeuden controller Sami Suojaselle. Hän oli asiantuntijana läsnä asian käsittelyn aikana.

Tiedoksi

Arto Vuojolainen, Sami Suojanen, Janne Salonen, Annina Nääppä

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhalti-jayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)