Kaupunginhallituksen konsernijaosto, kokous 8.10.2019

§ 122 Tiedoksi merkittävät asiat 

TRE:232/00.04.01/2019

Valmistelija

  • Vuojolainen Arto, Liiketoiminta- ja rahoitusjohtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Controller Annina Nääppä, puh. 040 749 3590, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Kaupunginlakimies Jouko Aarnio, puh. 040 514 4884, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

1) Tilannekatsaukset Tampereen Vesi Liikelaitoksen ja Tavase Oy:n toiminnasta ja taloudesta merkitään tiedoksi. Toimitusjohtaja Petri Jokela esittelee katsaukset.

Päätösehdotus oli

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Asia merkittiin tiedoksi.

Kokouskäsittely

Konsernijaoston myönsi läsnäolo- ja puheoikeuden Tampereen Vesi Liikelaitos/Tavase Oy:n toimitusjohtaja Petri Jokelalle ja controller Sami Suojaselle. He olivat asiantuntijoina läsnä asian käsittelyn aikana.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhalti-jayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)