Kaupunginhallituksen konsernijaosto, kokous 8.10.2019

§ 115 Tytäryhteisöjen talouskatsaus 1-8/2019 

TRE:6011/02.02.01/2019

Valmistelija

  • Vuojolainen Arto, Liiketoiminta- ja rahoitusjohtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Controller Annina Nääppä, puh. 040 749 3590, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Kaupunginlakimies Jouko Aarnio, puh. 040 514 4884, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Kaupungin merkittävimmiltä tytäryhteisöiltä on kerätty kaupungin toiminnan ja talouden katsausta varten tunnusluvut kuluvan vuoden elokuun lopun tilanteesta.

Yleisellä tasolla yhteisöjen liikevaihto on kasvanut vuoteen 2018 verrattuna lukuunottamatta Sähkölaitosta, Pirkanmaan Jätehuolto Oy:tä, Tampereen Messu- ja Urheilukeskus Oy:tä ja Tampereen Tilapalvelut Oy:tä, joiden liikevaihto on koko vuoden ennusteen mukaan jäämässä viime vuotta hieman alhaisemmalle tasolle.

Tulostaso tulee jäämään hieman heikommaksi tai pysyy suunnilleen samana kuin vuonna 2018. Yhteisöt tulevat myös investoimaan vuotta 2018 maltillisemmin.

Tampereen kaupunkikonsernin konsernituloslaskelman tilikauden 2019 tulosennuste on 16,4 milj. euroa positiivinen. Konserniyhteisöjen tulos eliminointien jälkeen tammi-elokuussa 2019 oli 17,2 milj. euroa. 

Yhteisökohtaiset luvut ja taustat ovat liitteenä.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Yli-Rajala Juha, Konsernijohtaja

Tytäryhteisöjen talouskatsaus 1-8/2019 merkitään tiedoksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Arto Vuojolainen, Annina Nääppä, Janne Salonen, Sami Suojanen

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhalti-jayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)