Kaupunginhallituksen konsernijaosto, kokous 8.10.2019

§ 118 Valtuustoaloite selvityksen käynnistämiseksi seudullisesta vesihuolto-organisaatiosta - Esa Kanerva 

TRE:7751/11.00.01/2018

Valmistelija

  • Vuojolainen Arto, Liiketoiminta- ja rahoitusjohtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Controller Sami Suojanen, puh. 040 801 6656, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Kaupunginlakimies Jouko Aarnio, puh. 040 514 4884, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Esa Kanerva on jättänyt valtuustoaloitteen, jossa hän ehdottaa seudullisen vesihuoltolaitoksen edellytysten ja toteutuksen selvittämistä.

Aloitteessaan Kanerva toteaa, että vesilaitostoiminta keskittyy suurempiin yksiköihin Suomessa. Keskittämisen tavoitteena on parantaa vesihuollon toimintavarmuutta, kehittää suunnittelua ja rakennusprojektien hallintoa sekä hallita vesihuoltokustannuksia. Vesilaitosten haasteena on verkostojen korjausvelka, jonka arvioidaan nostavan vesitaksoja tulevaisuudessa.

Tampereen seudun vesihuollon tulevaisuudesta tehtiin laaja selvitystyö vuosina 2009 ja 2010. Selvitys päätyi suosittamaan Tampereen seudun vesihuolto-osakeyhtiön perustamista, mutta päätöstä yhtiön perustamisesta ei tuolloin syntynyt. Tampereen jatkovalmistelussa vuonna 2014 päätettiin toteuttaa Sulkavuoren keskuspuhdistamo, kun taas puhtaan veden liiketoiminta päätettiin arvioida erikseen myöhemmin.

Seudun kaupunkien ja kuntien yhteistyönä toteuttavan keskuspuhdistamon työt ovat nyt käynnissä. Toiminnan Tampereen Sulkavuoressa on määrä alkaa vuonna 2023.

Kanervan ehdottaman selvityksen aloitusta on valmisteltu kaupungin omistajaohjauksessa talven ja kevään 2019 aikana. Selvitystyön on määrä alkaa vielä syksyn 2019 aikana. Tehtävä on laaja. Siksi selvitystyö jatkuu pitkälle vuoteen 2020 ja mahdollisia päätösehdotuksia voidaan odottaa todennäköisesti vuoden 2020 loppupuolella.

Uuden selvityksen tarkoituksena on myös kartoittaa Tampereen seudun kuntien yhteistyömahdollisuuksia ja -halukkuutta seudulliseen vesihuoltoyhtiöön, joka kattaisi vesihuollon, viemäröinnin ja jätevesien käsittelyn. Työssä määritellään myös vesihuolto-omaisuuden kunto ja korjaustarve.

Kymmenen vuotta sitten tehty selvitys antaa hyvät lähtökohdat tulevalle työlle ja nopeuttaa uuden selvityksen tekemistä, mutta esimerkiksi putkiverkostojen ja laitosten arvot on päivitettävä nykyhetkeen.

Selvityksessä arvioidaan niin ikään seudullisen yhteistyön vaikutusta kuntien talouteen, asiakastaksoihin, palvelujen laatuun, toiminnan riskeihin ja investointeihin.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Yli-Rajala Juha, Konsernijohtaja

Esitetään kaupunginhallituksen ja edelleen valtuuston päätettäväksi:

Esa Kanervan aloite ja siihen annettu lausunto merkitään tiedoksi.

Aloite ei anna aihetta muihin kuin lausunnossa esitettyihin toimenpiteisiin.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Kokouskäsittely

Konsernijaoston myönsi läsnäolo- ja puheoikeuden controller Sami Suojaselle. Hän oli asiantuntijana läsnä asian käsittelyn aikana.

Tiedoksi

Esa Kanerva, Arto Vuojolainen, Sami Suojanen

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhalti-jayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)