Kaupunginhallituksen konsernijaosto, kokous 9.4.2019

§ 32 Pöytäkirjan tarkastus 

Perustelut

Pöytäkirja on tarkastettavana sähköisesti viimeistään maanantaina 15.4.2019.

Päätösehdotus oli

Pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Ilkka Sasi ja Ilpo Sirniö (varalle Merve Caglayan ja Anne Liimola).

Päätös

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Merve Caglayan ja Ilpo Sirniö (varalle Anneli Taina, Pekka Salmi ja Sinikka Torkkola §69).


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhalti-jayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)