Kaupunginhallitus, kokous 11.5.2020

Lataa  Kuuntele 

§ 216 LISÄPYKÄLÄ: Yhteistoimintaneuvottelujen päättyminen koronavirusepidemiasta johtuvien poikkeusolojen vuoksi (lisäpykälä) 

TRE:2597/00.01.01/2020

Valmistelija

  • Pietikäinen Niina, Henkilöstöjohtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Henkilöstöjohtaja Niina Pietikäinen, puh. 040 707 9147 ja henkilöstölakimies Jaana Villilä-Vakkilainen, puh. 040 730 1910, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Kaupunginlakimies Jouko Aarnio, puh. 040 514 4884, etunimi.sukunimi@tampere.fi  

Perustelut

Tampereen kaupunginhallitus päätti 20.4.2020 lomautusta koskevien yhteistoimintaneuvottelujen käynnistämisestä kaupungin yhteistoimintaryhmässä. Yhteistoimintaneuvottelut aloitettiin koronavirusepidemian aiheuttaman työn vähenemisen vuoksi sivistyspalvelujen ja Tampereen kaupunkiliikenteen henkilöstölle sekä muille henkilöille, joiden työ on vähentynyt Covid -19 virustilanteen johdosta. Yhteistoimintaneuvottelut käynnistyivät kaupungin yhteistoimintaryhmän kokouksessa 27.4.2020. Yhteistoiminaneuvottelut järjestöjen kanssa jatkuivat 30.4., 5.5. ja 8.5.2020. Yhteistoimintaneuvottelut päätettiin yksimielisesti järjestöjen kanssa sopien 8.5.2020.

Neuvotteluissa käsiteltiin Covid-19 epidemian vaikutuksia henkilöstöön, tehtyjen toimenpiteiden perusteita ja lomautuksen vaihtoehtoja. Neuvoteltaviin asioihin kuului mahdollinen määräaikainen lomautus enintään 90 päivän ajaksi.

Valtioneuvosto linjasi 4.5.2020, että rajoituksia puretaan asteittain. Linjaukset vaikuttavat kaupungin palvelutoimintaan ja yhteistoimintaneuvottelujen perusteeseen eli työn vähentymiseen. Neuvotteluissa todettiin, että kaupungin valmistelut rajoitusten purkamiseksi on aloitettu ja palvelutoimintaa voidaan käynnistää aiempaa laajemmin. Suunnitelluille lomautuksille ei enää ole perusteita työn vähentymisen johdosta Covid-19 virustilanteessa. Alkaneella kesälomakaudella hyödynnetään vuosilomasuunnittelua ja tehdään tehtäväjärjestelyjä virustilanteen vuoksi. Koronavirusepidemiasta johtuvat poikkeusolot jatkuvat eikä sosiaali- ja terveyspalvelujen lisähenkilöstötarve ole poistunut. Työnantajan tulee pyrkiä edelleen vastaamaan sosiaali- ja terveyspalvelujen lisäresurssitarpeeseen ja turvata kriittiset toiminnot.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Yli-Rajala Juha, Konsernijohtaja

Valtioneuvoston 4.5.2020 linjaukset rajoitusten purkamisesta vaikuttavat sivistyspalveluiden ja Tampereen kaupunkiliikenteen toimintaan eikä työ ole enää olennaisesti vähentynyt Covid -19 virustilanteen johdosta. Henkilöstön lomauttamiseen ei ole perusteltua ryhtyä.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Esteellisyys

  • Anne Liimola ilmoitti esteellisyytensä (hallintolaki 28.1 §) ja poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn alkaessa.

Kokouskäsittely

Kaupunginhallitus myönsi läsnäolo- ja puheoikeuden henkilöstöjohtaja Niina Pietikäiselle ja toimitusjohtaja Pekka Pirhoselle. He olivat asiantuntijoina läsnä kokouksessa tämän asian käsittelyn aikana.

Mikko Aaltonen, Jaakko Stenhäll ja Iiris Suomela poistuivat kokouksesta.

Tiedoksi

Lauri Lyly, Juha Yli-Rajala, Niina Pietikäinen, Taru Kuosmanen, Mikko Nurminen, Teppo Rantanen, Lauri Savisaari, Jaana Villilä-Vakkilainen, Mirva Sampakoski, tampereenpaaluottamusmiehet@tampere.fi, Konsernihallinto, palvelualueet, liikelaitokset (kopali)

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)