Kaupunginhallitus, kokous 11.5.2020

§ 214 Lautakuntien ja jaostojen ym. sekä viranhaltijoiden ym. päätösten otto-oikeus 

Perustelut

Kaupunginhallitukselle on saapunut seuraava pöytäkirja:

- kaupunginhallituksen konsernijaoston 5.5.2020

sekä seuraavat viranhaltijapäätökset:

Apulaispormestari, sosiaali- ja terveyspalvelut sekä sivistys- ja kulttuuripalvelut
§ 12 Lausunto kontaktien jäljityssovelluksen käyttöönotosta Covid-19 -epidemian hallinnan tueksi, 05.05.2020

Hankejohtaja
§ 36 Tampereen Asemakeskus, Inventointimallinnus, 06.05.2020
§ 37 Hiedanranta, Sellupuiston biosuodatin, 06.05.2020
§ 38 Ranta- Tampella, Kiiskisaarenpuiston 2. vaiheen laiturirakenne, 06.05.2020

Johtaja, ammatillinen koulutus
§ 73 Opinto-ohjaajan ottaminen Tredun Kalevan kampukseen 1.6.2020 alkaen, 04.05.2020
§ 75 Päätoimisen tuntiopettajan ottaminen Tredun Hervannan kampukseen 1.8.2020 alkaen, 04.05.2020

Johtaja, kaupunkiympäristön palvelualue
§ 47 Raitiotien taiteen ja muotoilun yhteensovittamisen asiantuntijatyön hankinta, 30.04.2020
§ 48 Päätös hankinnan keskeyttämisestä kaupunkipyöräjärjestelmäpalvelua koskevassa tarjouskilpailussa, 30.04.2020
§ 49 Joukkoliikenteen lipuntarkastusjärjestelmän määrittelyjen hankinta, 30.04.2020
§ 52 Tampereen raitiotien taidekoordinoinnin hankinta - puitesopimuksen ensimmäisen optiovuoden käyttöönotto 2020-2021, 30.04.2020

Kiinteistöjohtaja
§ 358 Lausunto kaupungin etuosto-oikeuden käytöstä kiinteistökaupassa, 07.05.2020

Konsernijohtaja
§ 65 Siirrettävän varavoimakoneen hankinnan keskeyttäminen, 06.05.2020
§ 64 Vastine Vaasan hallinto-oikeudelle Hiedanrannan vesistötäyttöä ja valmistelulupaa koskevassa asiassa, 06.05.2020

Lukiokoulutuksen johtaja, Toisen asteen koulutuspalvelut
§ 27 Äidinkielen ja kirjallisuuden lehtorin viran täyttäminen, Lukiokoulutus/Sammon keskuslukio, 05.05.2020

Palvelujohtaja, psykososiaalisen tuen palvelut
§ 82 Sosiaaliohjaajan viran täyttäminen aikuissosiaalityön palveluissa, 06.05.2020

Pelastusjohtaja
§ 45 Sopimuspalokuntien yhteistyöryhmän nimeäminen kaudelle 2020 - 2021, 06.05.2020

Pormestari
§ 66 Kaupungin edustajan varajäsenen nimeäminen sisäministeriön Sote-Pelastustoimi -uudistuksen alueellisen valmistelun jaostoon, 05.05.2020

Tietohallintojohtaja
§ 36 Tiera Toimisto, Deltagon salaus- ja allekirjoitusratkaisut -palvelun pienhankinta Kuntien Tiera Oy:ltä ja sopimuksen hyväksyminen, 07.05.2020
§ 34 Smart Tampere Digiohjelman vuoden 2020 ICT-määrärahojen allokointi, 06.05.2020
§ 35 Alue-Pegasos -projekti, 06.05.2020

Viestintäjohtaja
§ 3 Kansainvälisen tiedottamisen hankinta STT Viestintäpalvelut Oy:ltä/Business Wire, 06.05.2020

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Yli-Rajala Juha, Konsernijohtaja

Pöytäkirjoista ilmeneviä päätöksiä ei otetan kaupunginhallituksen käsiteltäväksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)