Kaupunginhallitus, kokous 11.5.2020

§ 210 Pohjois-Tampereen strateginen yleiskaava yk050 (kehittämiskokousasia) 

TRE:864/10.02.03/2018

Perustelut

Asian esittelijä Juha Yli-Rajala peruutti esityksensä. Asia poistettiin esityslistalta.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)