Kaupunginhallitus, kokous 11.5.2020

§ 215 Tiedoksi merkittävät asiat 

TRE:8010/00.01.03/2019

Perustelut

1) Lautakuntiin menossa olevia asioita

2) COVID-19-epidemian tilannekuva

Päätösehdotus oli

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.

Kokouskäsittely

Kaupunginhallitus myönsi läsnäolo- ja puheoikeuden riskienhallinta- ja turvallisuusjohtaja Jouni Perttulalle ja johtaja Lauri Savisaarelle. He olivat asiantuntijoina läsnä kokouksessa kohdan 2) käsittelyn ajan. Kohtaa 1) ei käsitelty.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)