Kaupunginhallitus, kokous 11.5.2020

Lataa  Kuuntele 

§ 208 Valtion ja Tampereen kaupunkiseudun kuntien välinen maankäytön, asumisen ja liikenteen sopimusluonnos 2020-2023 (kehittämiskokousasia) 

TRE:8166/00.01.07/2018

Valmistelija

  • Nurminen Mikko, Johtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Johtaja Mikko Nurminen, puh. 040 801 2665, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Kaupunginlakimies Jouko Aarnio, puh. 040 514 4884, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Sopimusmenettely

Tampereen kaupunkiseudun kuntien ja valtion välillä on solmittu vuodesta 2011 alkaen hallituskauden mittainen maankäytön, asumisen ja liikenteen (MAL) sopimus. Sopimuksella tuetaan kaupunkiseudun kestävän yhdyskuntarakenteen toteutumista ja vähähiilistä liikkumista. Toteutettavat ratkaisut perustuvat valtuustojen hyväksymään Rakennesuunnitelmaan 2040. Sopimus nojaa kaikkien kuntien ja valtion yhteiseen tahtotilaan seudun kehittämisestä ja yhteistyön vahvistamisesta.

Sopimuksella kunnat sitoutuvat muun muassa konkreettisiin asuntotuotanto-tavoitteisiin sekä kestävän liikkumisen ratkaisuihin. Valtio sitoutuu puolestaan osoittamaan rahoitusta muun muassa joukkoliikenteen, mukaan lukien raideliikenteen, kehittämiseen, kävelyn ja pyöräilyn olosuhteisiin sekä kohtuuhintaiseen asuntotuotantoon.

Valtuustot hyväksyvät sopimuksen ja Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymän seutuhallitus ohjaa sen poliittista valmistelua. Valmistelua tukevat kaupunkiseudun kuntajohtajakokous, seudulliset työryhmät ja seututoimiston asiantuntijat. Sopimuksen toteutumista seurataan vuosittain.

MAL-menettely on osa hallitusohjelmaa, ja se on kohdennettu aikaisemmin vain Helsingin, Tampereen, Turun ja Oulun kaupunkisedulle. Pääministeri Marinin hallitusohjelmassa on linjaus menettelyn laajentamisesta Lahden, Kuopion ja Jyväskylän seuduille.

Sopimuksen sisältö

MAL-sopimuksen 2020-2023 pääsisällöt ovat 1. Kestävä ja vähähiilinen yhdyskuntarakenne ja liikennejärjestelmä sekä 2. Asumisen ja elinympäristön laatu. Sisällöt kohdistavat sopimuksen voimakkaasti kaupunkiseudun alueen sisäiseen kehittämiseen ja saavutettavuuteen. Sopimuksessa esitetään myös keskeisiä lähtökohtia sekä muita sopimuksen toteuttamisen kannalta tärkeitä valtion toimenpiteitä, joista keskeinen on muun muassa 12-vuotinen valtakunnallinen liikennejärjestelmäsuunnitelma. Sopimuksen pitkäjänteisyyttä kuvataan 12-vuotisen tavoitetilan kehityspolun kautta. Sopimuksen varsinaiset toimenpiteet koskevat vuosia 2020-2023. Ne ovat keskeisimpiä ja sopimusosapuolten yhteistyötä edellyttäviä toimenpiteitä.

Keväällä 2019 käynnistyneet neuvottelut ovat tauon jälkeen käynnistyneet uudelleen, ja tavoitteena on saada neuvottelutulos osapuolten hyväksyttäväksi touko-kesäkuun 2020 aikana.

Valtion ja kaupunkiseudun neuvottelujen mukaista sopimusluonnosta on tarpeen käsitellä ennen sopimuksen viimeistelyä ja päätöskäsittelyä seudulla ja kunnissa.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Yli-Rajala Juha, Konsernijohtaja

Kaupunginhallitus käy keskustelun valtion ja Tampereen kaupunkiseudun välisen maankäytön, asumisen ja liikenteen sopimuksen 2020-2023 luonnoksesta.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Kokouskäsittely

Kaupunginhallitus myönsi läsnäolo- ja puheoikeuden johtaja Mikko Nurmiselle. Hän oli asiantuntijana läsnä kokouksessa asian käsittelyn aikana.

Tiedoksi

Mikko Nurminen, Päivi Nurminen/Tampereen kaupunkiseutu

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)