Kaupunginhallitus, kokous 13.6.2022

§ 264 Lautakuntien ja jaostojen ym. sekä viranhaltijoiden ym. päätösten otto-oikeus 

Perustelut

Kaupunginhallitukselle on saapunut seuraavat pöytäkirjat:

  • alueellisen jätehuoltolautakunnan 1.6.2022
  • elinvoima- ja osaamislautakunnan 8.6.2022


sekä seuraavat viranhaltijapäätökset:

Apulaispormestari, elinvoima- ja osaamispalvelut sekä asunto- ja kiinteistöpalvelut
§ 3 Lausunto opetus- ja kulttuuriministeriön lausuntopyyntöön luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi yleisistä kielitutkinnoista annetun lain muuttamisesta, 07.06.2022

Apulaispormestari, Sosiaali- ja terveyslautakunta (2021 - 2023)
§ 11 Lausunto mielenterveys- ja päihdepalveluja koskevan lainsäädännön uudistamisesta, 09.06.2022

Apulaispormestari, yhdyskuntalautakunta, kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta sekä alueellinen jätehuoltolautakunta (2021 - 2023)
§ 13 Lausunto Delete Ympäristöpalvelut Oy:n Ruskon jätteenkäsittelylaitoksen ympäristölupapäätöksen muuttamista koskevista aloitteista, 03.06.2022
§ 14 Lausunto jäteasetuksen muutoksista, 03.06.2022
§ 15 Lausunto Tampereen kaupungin vesilupahakemuksesta, 03.06.2022

Hankejohtaja
§ 61 Soukkapuiston koirapuiston rakennusurakan hankinta, Ranta-Tampella, Tampere, 08.06.2022
§ 62 Tampereen kaupunkikehityksen ja -suunnittelun esittelytilan AV-laitteiden hankinta, 08.06.2022
§ 63 Viinikanlahden liikennesuunnittelun lisätöiden hankinta Ramboll Oy:ltä, 08.06.2022
§ 64 Hakametsä Sport Campus alueen valaistuksen yleissuunnitelman tilaaminen Despro Oy:ltä, 08.06.2022

Johtaja, ammatillinen koulutus
§ 150 Päätoimisen vakituisen tuntiopettajan (hiusala) ottaminen Tampereen seudun ammattiopisto Tredun Pyynikin kampukselle 1.8.2022 alkaen, 03.06.2022
§ 151 Päätoimisen tuntiopettajan ottaminen Tredun Hervannan kampukseen 1.8.2022 alkaen, 03.06.2022
§ 152 Päätoimisen tuntiopettajan ottaminen Tredun Hervannan kampukseen 1.8.2022 alkaen, 03.06.2022
§ 155 Päätoimisen tuntiopettajan ottaminen Tredun Kalevan kampukseen 1.8.2022 alkaen, 03.06.2022
§ 161 Päätoimisen tuntiopettajan ottaminen Tredun Hervannan kampukseen 1.8.2022 alkaen, 07.06.2022
§ 162 Päätoimisen tuntiopettajan ottaminen Tredun Hervannan kampukseen 1.8.2022 alkaen, 08.06.2022

Johtaja, kaupunkiympäristön palvelualue
§ 77 Mossinkaari (eteläinen) ja Polttoturpeenkatu rakennusurakka, 08.06.2022
§ 78 Tampereen kaupungin ja Pirkanmaan ELY-keskuksen välinen toteuttamissopimus - raitiotiesillan ja kolmannen kaistan rakentaminen Santalahden kohdalla (Vt 12 Paasikiventie, Rosenlewin alikulkusilta), 08.06.2022
§ 79 Morkun aukion tukimuuri, option käyttäminen, 08.06.2022
§ 83 Digitalisoinnin ja tiedonhallinnan asiantuntijatehtävät, option käyttäminen, 08.06.2022
§ 82 Sopimus maanmittauslaitoksen avoimien paikkatietojen kyselypalvelun käytöstä, 08.06.2022

Johtaja, sivistyspalvelujen palvelualue
§ 23 Muutoksen tekeminen kulttuurin palveluryhmän vuosisuunnitelman 2022 investointien käyttökohteisiin, 09.06.2022

Johtaja, sosiaali- ja terveyspalvelujen palvelualue
§ 45 Sosiaali- ja terveyslautakunnan yksilöasioiden jaoston esittelijöiden määrääminen, 06.06.2022
§ 46 Palvelusetelituottajaksi hyväksyminen vastaanottotoiminnan ja nuorisovastaanoton lyhyissä psykoterapiapalveluissa, 06.06.2022

Konsernijohtaja
§ 81 Whistleblower-direktiivin mukaisen ilmoituskanavan perustamista valmistelevan työryhmän määräajan jatkaminen, 02.06.2022
§ 83 Vuoreksen koulukeskuksen leasingrahoitussopimuksen liitesopimusten numero 5 ja 6 hyväksyminen, 03.06.2022
§ 84 Lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistämisen Lapset SIB II -hankkeen hankehallinnoijan puitesopimuksen muutoksen hyväksyminen, 03.06.2022
§ 86 Konsernimääräyksen kumoaminen ja konsernijohtajan päätöksen voimassaolon päättyminen, 03.06.2022
§ 87 Kaupungin edustajan nimeäminen valtiovarainministeriön Julkisen hallinnon tiedonhallinnan ja digitalisaation strategiseen yhteistyöryhmään, 08.06.2022

Palvelujohtaja, lasten, nuorten ja perheiden palvelut
§ 220 Lastenvalvojan viran täyttäminen perheoikeudellisissa palveluissa, 03.06.2022

Palvelujohtaja, psykososiaalisen tuen palvelut
§ 86 Sosiaalityöntekijän viran täyttäminen Aikuissosiaalityö, Sote-keskus, 05.06.2022
§ 89 Sosiaaliohjaajan viransijaisuuden täyttäminen aikuisten sosiaalipalveluissa, 06.06.2022

Pormestari
§ 67 Tampereen kaupungin lausunto hallituksen esityksestä eduskunnalle kotoutumisen edistämisestä annetuksi laiksi ja siihen liittyviksi laeiksi, 08.06.2022
§ 68 Vieraanvaraisuus Tampereen Teknilliselle Seuralle 4.2.2023, 08.06.2022
§ 69 Vieraanvaraisuus Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden valtakunnalliselle liitolle 12.11.2022, 08.06.2022
§ 70 Vieraanvaraisuus Ahaa Teatterille 3.11.2022, 08.06.2022
§ 71 Vieraanvaraisiuus Pirkanmaan CP-yhdistys ry:lle 5.10.2022, 08.06.2022

Rakennuttamisjohtaja, Kaupunkiympäristön palvelualue
§ 124 Pysäköinnintarkastajan viran täyttäminen kaupunkiympäristön palvelualueen pysäköinninvalvonnassa, 06.06.2022

Talousjohtaja
§ 12 Talouden ohje: Tampereen kaupungin rahastot ja niiden kirjanpitokäsittely, 06.06.2022

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Yli-Rajala Juha, Konsernijohtaja

Pöytäkirjoista ilmeneviä päätöksiä ei oteta kaupunginhallituksen käsiteltäväksi.
 

Kokouskäsittely
Lauri Lyly poistui ja varajäsen Antti Hiitti liittyi kokoukseen.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)