Kaupunginhallitus, kokous 13.6.2022

Lataa  Kuuntele 

§ 269 Tiedoksi merkittävät asiat 

TRE:8741/00.01.03/2021

Perustelut

1) Pormestarin vuosiloma

2) Pirkanmaan sairaanhoitopiiri on toimittanut Pirkanmaan sairaanhoitopiirin hallituksen suunnittelukokouksen 13.6.2022 esityslistan (TRE:544/00.03.01/2022). Esityslistat ja pöytäkirjat ovat luettavissa kokonaisuudessaan internetissä osoitteessa https://www.tays.fi/fi-FI/Sairaanhoitopiiri/Hallinto_ja_paatoksenteko/Esityslistat_ja_poytakirjat/

3) Lautakuntiin menossa olevia asioita:

  • asunto- ja kiinteistölautakunta 15.6.2022
  • sivistys- ja kulttuurilautakunta 14.6.2022
  • Tampereen kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta 15.6.2022
  • yhdyskuntalautakunta 14.6.2022

Päätösehdotus oli

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)