Kaupunginhallitus, kokous 15.3.2021

§ 112 Lautakuntien ja jaostojen ym. sekä viranhaltijoiden ym. päätösten otto-oikeus 

Perustelut

Kaupunginhallitukselle on saapunut seuraava pöytäkirja:

- yhdyskuntalautakunnan 9.3.2021

sekä seuraavat viranhaltijapäätökset:

Hankejohtaja
§ 27 Valaistus osana kaupunkikehittämistä –strategisen suunnittelun tilaaminen Nodeon Oy:ltä, 05.03.2021
§ 28 Särkänniemen alueen asemakaavan muutokseen (asemakaava nro 8663) liittyvät liikennesuunnittelutehtävät, lisätyöt, 05.03.2021
§ 29 Sure-ratkaisun viimeistelytyön tilaaminen Kaleidoscopelta, 10.03.2021
§ 30 Hiedanranta, pohjavesitarkkailu, pima-tutkimukset ja -valvonta 2021, 10.03.2021

Johtaja, ammatillinen koulutus
§ 57 Päätoimisen tuntiopettajan ottaminen Tredun Hervannan kampukseen 1.4.2021 alkaen, 10.03.2021

Johtaja, sivistyspalvelujen palvelualue
§ 13 Lasten ja nuorten omaehtoisen toiminnan tukeminen vuonna 2021, 08.03.2021

Johtaja, sosiaali- ja terveyspalvelujen palvelualue
§ 16 Sosiaali ja terveyspalvelujen palvelualueen vuosisuunnitelman 2021 muuttaminen (Lasten, nuorten ja perheiden palvelut), 08.03.2021
§ 17 Terveydenhuoltolain mukaisen kuntalaskutuksen hinnat vuonna 2021, 11.03.2021

Palvelujohtaja, johtava ylihammaslääkäri, vastaanottopalvelut
§ 23 Terveyskeskuslääkärin viran täyttäminen, 11.03.2021
§ 24 Terveyskeskuslääkärin viran täyttäminen, 11.03.2021
§ 25 Terveyskeskuslääkärin viran täyttäminen, 11.03.2021

Konsernijohtaja
§ 26 Palvelumuotoilun asiantuntijapalvelujen hankinnan sopimuksen siirto Gofore Oyj:ltä Gofore Lead Oy:lle, 11.03.2021
§ 25 Jalitsu Oy:n lainan takaisinmaksuohjelman muutos, 11.03.2021
§ 24 Jyväskylän kaupungin DigiOne-yhteistyösopimukseen liittymistä koskevan sopimuksen hyväksyminen, 11.03.2021
§ 27 Seudullisen kasvatus- ja opetusalan osaamisen kehittämispalvelun (Osake) järjestämistä vuosina 2021-2022 koskevan sopimuksen hyväksyminen, 11.03.2021

Palvelujohtaja, lasten, nuorten ja perheiden palvelut
§ 98 Perhetukikeskuksen johtajan viran täyttäminen , 11.03.2021

Palvelujohtaja, psykososiaalisen tuen palvelut
§ 63  Sosiaaliohjaajan viransijaisuuden täyttäminen maahanmuuttajapalveluissa, 02.03.2021
§ 69 Sosiaalityöntekijän viran täyttäminen aikuissosiaalityössä, 08.03.2021

Pelastusjohtaja
§ 21 Pirkanmaan pelastuslaitoksen lausunto hallintovaliokunnalle, 05.03.2021

Pormestari
§ 28 Vieraanvaraisuus Tampereen seudun ammatilliset opettajat (TSAO) ry:lle 27.8.2021, 08.03.2021
§ 29 Vieraanvaraisuus Tampereen Poliisi-Urheilijat ry:lle 15.10.2021, 08.03.2021
§ 30 Aiesopimuksen hyväksyminen Narokin maakunnan ja Tampereen kaupungin välillä, 09.03.2021
§ 31 Vieraanvaraisuus suurten kaupunkien tarkastuslautakuntien koulutustilaisuuden osallistujille 17.11.2021, 09.03.2021
§ 32 Vieraanvaraisuus Tampereen Lääkäriseura ry:lle 10.6.2023, 09.03.2021
§ 33 Tampereen kaupungin lausunto luonnoksesta hallituksen selonteoksi kotoutumisen edistämisen uudistamistarpeista, 11.03.2021

Liiketoiminta- ja rahoitusjohtaja
§ 2 Korvauksen maksaminen tytäryhtiöiden hallitustyöskentelyn arviointiin liittyvästä Pro gradu -tutkielmasta, 09.03.2021

Strategiajohtaja
§ 12 Tuki työryhmä Onkiniemi Ateljeen Eläköön Onkiniemi Ateljee -kampanjalle, 09.03.2021

Tietohallintojohtaja
§ 51 TILTA-järjestelmän uudistamisen tarveselvityksen tilaus Ubigu Oy:lta ja Gispo Oy:lta, 11.03.2021
§ 52 Maamassatietovarannon toteutuksen tilaus Gispo Oy:ltä, 11.03.2021

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Yli-Rajala Juha, Konsernijohtaja

Pöytäkirjoista ilmeneviä päätöksiä ei oteta kaupunginhallituksen käsiteltäväksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)